در باره ما

به کابل انسایدر (محرم کابل) خوش آمدید! کابل انسایدر نخستین مجله‌ی معلوماتی و سرگرمی در افغانستان است که در سال ۱۳۹۶ خورشیدی تاسیس شده است.

کابل انسایدر با در نظر گرفتن اصول روزنامه‌نگاری مدرن و حرفه‌ای به هدف فراهم آوری معلومات معتبر و موثق فعالیت می‌کند. کابل انسایدر با اصل احترام به خواننده‌هایش، در مورد داغترین‌های روز، قصه‌های ناگفته‌ی افغانستان، كسب و كار، تكنولوژی، سرگرمی، روال روزمره‌ی زندگی و بحث‌های مردمی می‌نویسد. کابل انسایدر، به‌عنوان یک رسانه‌ی آزاد، میخواهد ارزش‌های توانستن، همدلی و همیاری را دوباره در دل خواننده‌هایش زنده کند و پلی میان افغانستان گذشته، امروز و آینده باشد.

مجله‌ی کابل انسایدر با داشتن دورنمای مرجع بزرگ و معتبر معلوماتی و سرگرمی در افغانستان، به تک تک نظریات خواننده‌هایش ارزش قایل است. از همان ابتدای کار، استقبال و حمایت‌های شما خواننده‌های گرامی باعث شد که کابل انسایدر به وضعیت امروزی برسد. کابل انسایدر متعهد به ارزش‌های نوآوری، بهبود و  پیشرفت مداوم در کمیت و کیفیت کارهایش هست. لذا نظریات شما خواننده‌های گرامی برای کابل انسایدر از ارزش خاصی برخوردار است. با ما بمانید، جدیدترین‌ها را بخوانید.

تیم کابل انسایدر دست تک تک خواننده‌هایش را به گرمی می‌فشارد.