هفت عادت مردمان موفق

موفقیت حاصل تلاش و کوشش خستگی ناپذیر افراد است. افراد تلاش و کوشش را در زند‌گی خویش طوری تمرین می کنند که با گوشت و پوست شان عجین شده و سرانجام به عادت مبدل می گردد. مردمان موفق خصوصیاتی دارند که آنان را از مردمان ناموفق متمایز می سازد. اما نباید فراموش کرد که این موفقیت، به گونه ی ارثی و ژنتیکی نبوده بل بیشتر کسبی است. یعنی هر کسی می تواند با کوشش و تلاش به فرد موفق مبدل گردد. خداوند (ج) میگوید: «تو حرکت کن که من برکت کنم.» افراد موفق در زندگی حرکت می کنند و خداوند در کار شان برکت می اندازد. افراد موفق هیچ وقت خود شان را تلقین نمی‌کنند که از دست شان کاری ساخته نیست و توانایی انجام کارهای بزرگ را ندارند. بلکه آنان همیشه پر از انرژی و نشاط اند و افراد دور و بر شان را هم تشویق به تلاش و کوشش می‌کنند.

افراد موفق، هدفمند هستند: مردمان موفق همیشه در زندگی خود هدفی را دنبال می‌کنند و جهت رسیدن به هدف شان تلاشهای وافری را به خرج می‌دهند. چون می‌دانند که زند‌گی بدون هدف، پوچ و بی‌معنا است.

استفاده خوب از زمان: مردمان موفق، وقت شان را به خوبی مدیریت و کارهای روزانه‌ی شان را مطابق تقسیم اوقات و به شکل منظم برنامه‌ریزی می کنند. آنان در برنامه‌ریزی، همه جوانب را مدنظر می‌گیرند. یعنی تلاش می کنند که توازن را در کار دفتر و خانوده ایجاد کنند. آنان وقت کافی برای گذراندن در کنار خانم، شوهر و فرزند شان دارند و همیشه به خانواده‌ی شان توجه جدی می‌کنند. نقش مادر، پدر، پسر، دختر، همسر و یا برادر و خواهر را به خوبی انجام می‌دهند. افراد موفق در دفتر نیز از جمله‌ی کارمندان، مدیران و رییسان خوب به‌شمار می‌روند. آنان با حوصله‌مندی کارهای شان را انجام می‌دهند و مشکلات خانه را در دفتر و از دفتر را به خانه انتقال نمی دهند. یعنی هر دو را از هم جدا و در مکان شان حل می‌کنند.

دوری از افکار منفی: مردمان موفق افکار منفی را در ذهن خود نمی پرورانند و همواره مثبت می‌اندیشند. آنان حتا در مواقع بحرانی و دشوار به جنبه های مثبت و یافتن راه حل مناسب فکر می‌کنند.

اعتماد به نفس: اینگونه افراد، آرزوهای شان را دست نیافتنی نمی‌دانند، بل با قاطعیت و اعتماد به نفس کامل برای دست یافتن به آرزوهای شان زحمت می‌کشند. اگر در این راه با شکست مواجه شدند، هرگز تسلیم نمی‌گردند. بل راه‌های دیگری را تجربه می کنند تا به هدف خویش نایل شوند. چون می دانند که هیچ چیزی به اندازه ی شکست، موجب موفقیت نمی‌شود.

انتقاد پذیر: مردمان موفق، انتقادهای سازندهی دیگران را پذیرفته و در راه بهبود کار شان از آن استفاده می‌کنند.

روابط اجتماعی خوب: مردمان موفق در غم و شادی دیگران شریک اند و هیچ گاهی از بابت موفقیت خود بلندپروازی نمی‌کنند. آنان متواضع، آرام و متین هستند و همواره با مردم با خوشرویی، لبخند و مهربانی برخورد می‌کنند.

توجه به سلامتی خود: این  افراد در کنار سعی و تلاش در راستای بهبود کارهای شرکت یا دفتر و خوشبختی خانواده، به صحتمندی خود نیز توجه دارند. چون اگر صحتمند نباشند، از اهداف خود عقب می‌مانند. بدین ترتیب روزانه ورزش می‌کنند. غذاهای مفید میخورند مطالعه می‌کنند و به طور معمول ظاهر آراسته و منظم دارند.

How
You Feel
In Kabul?