چطور کار پیدا کنیم

در حال حاضر دریافتن وظیفهٔ مناسب به مثابهٔ گذشتن از هفت خوان رستم شده است جوانان تحصیل کرده با مدرک معتبر تحصیلی بیکار اند و نمی‌دانند چگونه کار پیدا کنند. به باور ایشان در کشوری که معیار های کاریابی به اساس شناخت قومی… استوار باشد کار پیدا کردن ناممکن است اما همیشه چنین نیست نباید با افکار منفی تمام عمر بیکار نشست و از حق خویش گذشت به هر رو، روش های زیادی وجود دارد که شما را در پیدا نمودن وظیفه یاری می رساند. با ما همراه باشید:

ـ در قدم نخست برای پیدا نمودن کار، مهارت های تان را بالا ببرید به طور مثال شما به طور حتمی تسلط کامل به یکی از زبان های بین المللی داشته باشید زیرا در همهٔ مراجع کاری یکی از معیارهای اهم برای جذب کارمند، تسلط بر زبان بین المللی و دسترسی به کامپیوتر است. در ضمن اعتماد به نفس تان را بالا ببرید باید گفت، اعتماد به نفس وقتی به انسان دست می دهد که مطالعه وافر داشته و بر توانایی های خویش باورمند باشد. در جامعهٔ امروزی افرادی که قوهٔ تکلم به زبان بین المللی داشته باشند در ضمن با اراده و هدفمند باشند به آسانی می توانند وظیفهٔ مناسب دریابند زیرا همهٔ مراجع کاری به ویژه مراجع خصوصی می خواهند کارمندان با استعداد داشته باشند تا از نیروی کاری و از مفکورهٔ ایشان در راه بهبود عرصه های کاری خویش سود بجویند فراموش نکنید که استعداد و توانایی بالاخره راهش را پیدا خواهد کرد.

ـ اگر شما انتظار دارید تا فردی بیاید و شما را صاحب وطیفه بسازد، بهتر است بگویم دست از انتظاربردارید  و خود دست به کار شوید. لیست های کاری را بررسی کنید و مطابق به رشتهٔ تان وظیفه یی انتخاب کرده بعد به مصاحبهٔ کاری بروید اگر موفق نشدید سرخورده نشوید  بار ها و بار ها تلاش کنید بالاخره موفق خواهید شد.

ـ سایت های کاریابی را جستجو کنید: سایت های کاریابی بیشماری وجود دارد که شما برای پیدا کردن وظیفهٔ مناسب یاری می رساند. مراجع کاری زمانی که نیاز به کارمند داشته باشند از این راه پست های کاری خویش را اعلام می دارند. واجدین شرایط می توانند خلص سوانح خویش را به آدرسی که در متن اعلان کاریابی ذکر می باشد بفرستند . در این سایت ها مکاتب ، دارلمعلمین ها و دانشگاه های خصوصی  زمانی به استاد ضرورت می داشته باشند و یا وزارتخانه ها و مؤسسات خصوصی وقتی به کارمند ضرورت می داشته باشند… اعلان کاریابی می‌گذارند. پس به طور مستدام به سایت ها سر بزنید.

ـ خود تان درخواست کاری بدهید: اگر از طریق آنلاین نمی توانید کار پیدا کنید و یا مطمئن نیستید که از این رهگذر درخواستی شما به دسترس مرجع کاری می رسد یا خیر، بهتر است به شرکت ها  مؤسسات ، دانشگاه ها و یا مکاتب …هر وظیفه یی که به رشتهٔ تان نزدیکی دارد درضمن توانایی  و علاقمندی در آن زمینه دارید درخواستی بدهید.

ـ راه دیگر برای جذب شدن در یکی از مراجع کاری و برای کسب تجربه، این است که یک مدت افتخاری منحیث کارآموز ایفای وظیفه کنید با این کار در کنار اینکه تجربه حاصل می کنید توانایی شما جلب توجه شده  در یکی از بخش های همان محل کاری ، صاحب وظیفه خواهید شد.

در اخیر باید گفت که نگران نباشید حتما وظیفهٔ مناسب در خواهید یافت کافی است در راه پیدا کردن آن حوصله‌مندی تان را از دست ندهید.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?