چگونه تشبث کوچک مان را آغاز کنیم؟

تشبثات کوچک و متوسط برای رشد اقتصاد کشور خیلی با ارزش است. به‌ویژه برای کشوری چون افغانستان که اقتصاد متزلزلی دارد و تعداد زیادی از مردمانش در فقر و تنگدستی به‌سر می‌برند. علاوه از آن، عده ای از جوانان کشور به دلیل بیکاری و نا امنی،  کشور را ترک می گویند. در چنین شرایطی ایجاد تشبثات کوچک و متوسط مهم پنداشته می شود، چون این تشبثات یکی از بهترین راه ها برای کاهش بیکاری است. در حقیقت ایجاد تشبثات باعث بلند رفتن سطح استخدام می شود. یعنی با ایجاد هر تشبث، تعدادی از هموطنان ما در کار استخدام می‌شوند و نرخ فقر و بیکاری آهسته آهسته کاهش می‌یابد.

قبل از اینکه به چگونگی آغاز نمودن یک تشبث کوچک بپردازیم جا دارد در نخست بدانیم که تشبث چیست؟

در پاسخ باید گفت که هر گاه کارگر، همراه با سرمایه در یک پیشه فعالیت نماید کارگر مذکور از حالت عادی مزدوری خارج شده، تشبث را به‌وجود می‌آورد. شکل ساده‌ی تشبث، دکانداری، مرغداری، صنعتهای دستی و غیره است. در تشبث به‌صورت عموم سه عامل تولید، یعنی زمین،‌ کار و سرمایه زیر اداره گرفته می شود. حالا میپردازیم  به اینکه چگونه تشبث کوچک تان را آغاز کنید:

در قدم نخست شما باید یک ایده و یک مفکوره نو داشته باشید چون اولین گام برای آغاز یک تشبث، داشتن ایده است. این ایده یا مفکوره‌ی تان باید خیلی عالی و جالب باشد که تحسین همه را بر انگیزد. وقتی شما یک مفکوره‌ی خوب در ذهن دارید، در رابطه به آن غور و بررسی کنید که آیا از عهده‌ی آن برآمده می‌توانید یا خیر؟ تا چه اندازه مهارت‌های لازم در پیشبرد آنرا دارم؟  آیا این کار، بازار خوب خواهد داشت؟ تا چه اندازه مردم به این کار علاقمندی نشان خواهند داد و چقدر مشتری پیدا خواهم کرد؟

پس از غور و بررسی، زمانیکه مطمئن شدید مهارت کافی در پیشبرد آن دارید و در آینده مشتریان زیادی خواهید داشت، یک برنامه‌ریزی خوب انجام دهید. در این برنامه‌ریزی ، باید با خود تان بسنجید که جهت آغاز این کار چقدر سرمایه نیاز دارم .این کار را درکجا شروع کنم. چقدر کارمند نیاز است و از این قبل نظر سنجیها را با خود تان داشته باشید.

اگرچه شروع یک تشبث کوچک نیاز به منابع مالی زیادی ندارد؛ اما باید سرمایه‌ی اولیه داشته باشید. فرض مثال شما جز ایده و مفکوره تان هیچ سرمایه‌ای در دست ندارید، نگران نباشید و عقب نشینی نکنید، بل میتوانید از دوستان و اقارب تان قرضه بگیرید.بعد، پس از رونق تشبث تان، قرضه آنها را دوباره تحویل دهید. یا اگر سرمایه‌ی اندک دارید و برای پیشبرد تشبث تان کافی نیست، پس با کسی شریک شوید که سرمایه‌ی لازم را داشته باشد تا کار تان را آغاز کنید.

پس از این مراحل، یک نام مناسبی را برای تشبث تان انتخاب کنید چون نام مناسب، نقش مهمی در رونق بخشیدن به کار تان دارد. در ضمن مکان معیینی را برای آغاز کار تان انتخاب کنید که این مکان، ممکن خانه یا یک دفتر کوچک و یا هم یک محل اجاره‌ای باشد.

گرفتن جواز نیز لازم است٬ تا تشبث تان منحیث ملکیت معنوی تنها شما شناخته شود٬ و از دزدی مفکوره تان جلوگیری شود. زمانی که تشبث شما آغاز گردید، کوشش کنید مهارتهای لازم و ایده‌های بازاریابی داشته باشید تا مشتریان بیشتری را جلب کنید.

در مقاله دوم در مورد رشد تشبث کوچک تان صحبت خواهیم کرد.

How
You Feel
In Kabul?