گنج باختر، بزرگترین گنجینه جهان

 از جمله گنجینه هایی است که موجودیت آن بیش از 25 سال مشخص نبود  و کسی نمی دانست که با ارزش ترین گنجینه جهان در کجا موقعیت دارد. این گنج در سال 1978 میلادی  از طلا تپه شبرغان افغانستان  توسط باستان شناسان افغانستان و روس به سرپرستی ویکتور ساریاندی کشف گردید. این گنج به یک قرن پیش و پس از میلاد باز می گردد که حاوی آثاری از چین، یونان و هند است، جواهرات دقیق و ریزه کاری شده یی که در اغلب موزه های جهان به نمایش گذاشته شده است.

طلا تپه نام یک پایگاه باستانی در نزدیک شهر شبرغان در شمال افغانستان است. در نخستین روز های سال 1978 میلادی ویکتور ساریاندی، باستان شناس نامدار روسی بالای همین تپه در شهر شبرغان ایستاده بود ناگهان اندیشه یی در ذهن وی پدید آمد و همین فکر سبب شد که بزرگترین گنجینه یی جهان پس از 2000 سال ابهام پیدا شود. در جریان این 2000 سال بسیاری از جهانگشایان و شاهان و حتی بسیاری از ماجرا جویان به دنبال این گنج به این سرزمین آمدند اما هیچ کس نمی دانست که گنجینه بزرگ باختر که میراث حاکمیت دوران یونان باختر که پس از تصرفات اسکندر است، در کجا است.  

گنجینه باختر مشتمل بر بیش از بیست هزار آرایه های طلا، پارچه های زیور و سکه های بجا مانده از دوره های کوشانیان و اشکانیان است و از 6 گور – پنج زن و یک مرد- که ثروت بزرگ از جواهرات گرانبها را در خود جای داده بودند، بدست آمده است. آرایه های بدست آمده از این گنجینه شامل سکه ها، گردنبند های تزیین شده با سنگ های گرانبها، کمربند ها، مدال ها و تاج ها می باشد.

این گنجینه بزرگ را پس از کشف خطر های زیادی تهدید می کرد، اما یک فرد دور اندیش و صادق که اوضاع کشور را بیش از هر کسی دیگر می دانست به فکر نجات بزرگترین ثروت کشورش و جهان افتاد. این شخصیت بزرگ داکتر نجیب الله رییس جمهور وقت بود. با سقوط حکومت داکتر نجیب الله در سال 1371 موزه کابل که به دلیل اصابت یک موشک دچار حریق شده بود، مورد دستبرد قرار گرفت. در آن زمان گمان می رفت که همه آثار مهم باستانی به وپژه گنجینه طلا تپه نیز به غارت رفته است. اما داکتر نجیب طبق یک طرح سری گنجینه طلا تپه و بخشی دیگر از آثار مهم تاریخی که شمار آن ها به حدود 30 هزار پارچه می رسید به خاطر ملاحظات امنیتی به خزینه بانک مرکزی در ارگ ریاست جمهوری و یک منطقه امن دیگر در وزارت اطلاعات و فرهنگ انتقال داده بود.

در سال 1382 راز این گنجینه ها هنگام دیدار حامد کرزی رییس جمهور وقت کشور از خزاین ارگ ریاست جمهوری آشکار شد، رازی گنجی که توانسته بود بخشی از تاریخ مستند این سرزمین را نجات دهد و به عنوان نمادی از تمدن و فرهنگ کهن آریانای باستان به جهانیان نشان داده شود. این گنجینه نایاب اکنون بیش از هفت سال می شود که در موزه های کشور های دیگر به نمایش گذاشته می شود و افزون بر جلب توجه صد ها هزار نفر، بیش از چند میلیون دالر نیز برای کشور درآمد داشته است.


نوشته از: الهه مقصودی

How
You Feel
In Kabul?