چگونه پول مان را مدیریت کنیم؟

افرادی که توانایی مدیریت کردن پول  را ندارند، می توان به دو گروه طبقه بندی کرد. اولی افرادی هستند که  وقتی پول به دست می آورند یا معاش ماهانه ی شان را می گیرند، در مدت کم پول خود را خرچ می کنند. این گروه از مردم، شبی پلنگ و شب دیگر ملنگ هستند. یعنی یک شب غذای شاهانه می خورند و شب دیگر لب و دهان خشک می نشینند و از شدت گرسنه‌گی روده های شان قار و قور صدا می دهد. این گروه افراد همواره قرضدار و افگار بوده و گاهی که با قرضداران سر می خورند، خود شان را به راه دیگری زده و پا به فرار می گذارند. گروه دومی افرادی هستند که  صرفه جویی را در حد نهایی رسانیده اند. اگر در آب سیر کنند، نان نمی خورند. اگر از بیماری جان بِکَنند، نزد داکتر نمی روند. به اصطلاح عامه «تُف کرده گره می کنند.» یعنی می خواهند از ریگ روغن بکشند تا اینکه بمیرند و پول شان به دست دیگری برسد. به طور حتم این گروه افراد، در قبر، افسوس می کنند که ای کاش قدری برای خود شان مصرف می کردند. حتا ارواح شان نالان و پریشان می گردد. برای این دو گروه از افراد توصیه می گردد که نه افراط کنند و نه تفریط، بل پول شان را در حد میانه مصرف کنند که هم زندگی شان راحت باشد و هم قدری برای روز مبادای خویش پس انداز داشته باشند.

به قدر ضرورت مصرف کنید: افرادی که ماهانه معاش میگیرند، فوری به فکر خرچ آن نشوند. این افراد، برای جلوگیری از ولخرجی، پول شان را در بانک گذاشته و به قدر ضرورت از بانک پول بکشند.

جلوگیری مصرف در غذای بیش از حد: نباید از خوراکه های رنگارنک خریداری کنند بل در خوراک شان حد میانه را در نظر بگیرند و از طرف شب از اینکه خوردن غذاهای رنگارنگ به صحت مضر است باید از غذاهای کم مصرف و سبک، همچون سوپ و یا ترکاری با نان استفاده کنند تا هم صحتمند باشند و هم پول شان زیاد مصرف نشود.

آنانی که به نوشیدن نوشابه‌های  سیاه و سفید و رنگه عادت دارند همچون کوکاکولا و چطور و چه‌کار، باید دیگر این عادت را دور نمایند. چون هم به صحت شان مضر است و هم خرچ شان بیهوده میگردد.

هم‌چشمی با دیگران نکنید: افغانها در مهمانی‌های شان بد رقم هم چشمی و سیالی و شریکی دارند. مثلاً می گویند: «شاه ببو در مهمانی‌اش شش رقم غذا پخته بود، مام به ضِدّش ده رقم پخته می‌کنم که دلش بکفه.» این همچشمی ها جیب مردمان را طوری سوراخ می‌کند تا تا آخر عمر اثر آن باقی خواهد ماند. پس بهتر است در مهمانی‌ها  یک یا دو قسم غذا بپزند.

بالای لباس بیش از حد مصرف نکنید: امروزه دختران و پسران جوان خیلی مشتاق  خریدن  لباس هستند و هرازگاهی که از نزد فروشگاه لباس می‌گذرند مردمک چشم‌های شان از حالت عادی بزرگتر شده و از حدقه بیرون برمی‌آید. نفس شان پس پس می‌زند و اینجاست که تمام پول شان را خرچ لباس می‌کنند. در حالی که لباسهای قیمتی را که ارزش آن‌همه پول گزاف را ندارد، باید ماچ کرده در جایش بگذارید و در عوض به اندازه ضرورت لباس بگیرید.

راحت طلب نباشید: برخی از مردمان وقتی از یک کوچه تا کوچه دیگر یا در مسافتهای نزدیک می‌روند وزن شان بالای شان گران تمام شده و تاکسی می‌گیرند. این گروه افراد، در عوض باید پیاده بروند تا هم به صحت شان مفید واقع شود و هم از اضافه خرچی جلوگیری نمایند.

صرفه جوی باشید: همچنان با صرفه‌جویی در مصرف برق و آب هم می‌توانیم پول مان را مدیریت کنیم. وقتی بیرون از اتاق هستیم باید چراغ‌ها و تلویزیون مان خاموش باشد. از وسایل برقی با احتیاط کار بگیریم. این بدان معنا نیست که در شب تار از شدت صرفه جویی در چراغ خاموش بنشینیم، بل باید از چراغ‌های کم‌مصرف استفاده کنیم. در اخیر هر ماه باید مقداری از پول مان را ذخیره داشته باشیم تا دست به‌دهن نمانیم که کی پیدا میشود و برای ما مقدار پولی قرض می‌دهد.

How
You Feel
In Kabul?