اعمال خیری که در روز های عید باید انجام دهیم

 ایام عید فرصت مغتنمی برای فراموشی کدورت ها است چنانچه کارشناسان مسایل اسلامی می‌گویند، دین مبین اسلام هر زمان مسلمانان را به دوستی و آشتی امر کرده، چون عید، ایام خوشی است لذا بهانه یی خوب برای آشتی کردن است.  همین به همدیگر مان می‌گوییم عیدت مبارک، خود باعث آشتی شده و  ناراحتی ها را از میان برمی‌دارد . در این متن یک سلسله اعمال نیک مختص به روز های عید را بازگو می‌سازیم اگر چه انجام اعمال خیر تنها مربوط روز های مناسبتی نیست اما این چنین روز ها زمینه ساز انجام اعمال خیر بوده و محبت ها  و صمیمیت ها را تجدید می‌سازد.

دست برداشتن از کینه ورزی: در میان ما انسانها گاهی کشیدگی های رخ می‌دهد چون انسانها دیدگاه ها و نظریات مختلف دارند گاهی دامنهٔ این اختلافات بزرگ و بزرگتر شده و به جنجال ها و کشیدگی ها مبدل می‌گردد و کشیدگی های دوامدار زمینهٔ کینه توزی را فراهم می سازد اما به گفتهٔ اما علی علیه السلام که می گوید:« دنیا کوچکتر و حقیر تر و ناچیز تر از آن است که در آن از کینه ها پیروی شود.» پس بر ماست تا دریچهٔ قلب مان را بروی نفرت و کینه ورزی ها ببندیم همواره گذشت کنیم و صبر. چنانچه پیامبر اسلام (ص) می فرماید: تَهادَوا فَإِنَّها تَذهَبُ بِالضَّغائِنِ، با یکدیگر گذشت کنید، تا کینه های میان شما از بین برود.

یتیم نوازی: پدر قوت قلب انسانهاست و آنانیکه یتیم اند قوت قلب شان را از دست داده اند لذا دلجویی با یتیمان از کار هایی  است که ما را نزد خدا عزیز می سازد.پس لازم است تا یتیمان را فراموش نکنیم به ویژه در روز های عید از ایشان احوال بگیریم دست نوازش بر ایشان کشیده و احساس همدردی با ایشان نماییم چنانچه پیامبر (ص) می فرماید:  ما مِن مُؤمِنٍ و َلا مُؤمِنَةٍ يَضَعُ يَدَهُ عَلى رَسِ يَتيمٍ تَرَحُّما لَهُ إِلاّ كَتَبَ اللّه  لَهُ بِكُلِّ شَعرَةٍ مَرَّت يَدُهُ عَلَيها حَسَنَةً؛ هيچ مرد و زن مؤمنى نيست كه دست محبت بر سر يتيمى بگذارد، مگر اين كه خداوند به اندازه هر تار مويى كه بر آن دست كشيده است ثوابى برايش بنويسد.

عیادت مریض: از اعمال خیر دیگر در این روز عیادت از بیماران است. این گفته بدین معنا نیست که ما تنها در روز های عید و نوروز از بیماران عیادت کنیم بل هدف ما این است که در روز های مناسبتی و خوشی، بیماران را فراموش نکنیم. حتما با ایشان همدردی نماییم. در حدیث شریف آمده است که مَن عادَ مَريضا شَيَّعَهُ سَبعونَ أَلفَ مَلَكٍ يَستَغفِرونَ لَهُ حَتّى يَرجِعَ إِلى مَنزِلِهِ؛ هر كس به عيادت بيمار برود، هفتاد هزار فرشته او را مشايعت مى ‏كنند و برايش آمرزش مى ‏طلبند تا آن گاه كه به منزل خود برگردد.

کمک به فقرا: حتما در روز های عید متوجه شده اید که طبقهٔ فقیر کشور ما چیزی به نام عید نمی شناسند در این چنین روز ها هم کار می‌کنند یا پلاستیک می فروشند یا دست به گدایی می‌زنند و یا هم موتر شویی و کار های دیگر. بر ماست تا یک روز عید مان را با این افراد سپری کنیم حد اقل با خرید یک مقدار اندک مواد عید ـ کیک و کلچه ـ ایشان را به یاد عید بیندازیم و این احساس را برایش شان بدهیم که ما هموطنیم برادریم لذا درد و خوشی مان شریک است.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?