برای آمادگی امتحان کانکور این نکات را مد نظر بگیرید

 دوستان عزیز! از اینکه امتحان کانکور نزدیک است و دانش‌آموزان در گیرودار آمادگی های لازم جهت موفق شدن در این آموزن اند، خواستم یک سلسله نکاتی را که شما را در راه موفق شدن به این هدف بزرگ یاری می رساند، بازگو سازم:

ـ انترنت را قطع کنید: در طول یک سالی که قرار است برای امتحان کانکور آمادگی می‌گیرید، بهتر است از صفحات اجتماعی دور باشید. سر زدن به این صفحات تقسیم اقات درسی  تان را برهم میزند و چیزی جز ضیاع وقت نخواهد بود و حواس پرتی را در شما ایجاد می کند. درست که صفحات اجتماعی سرگرم کننده است اما جریان آمادگی کانکور برای آیندهٔ تان سرنوشت ساز است و هیچ سرگرمیی ارزش آن را ندارد که شما را از هدف تان عقب ببرد.

ـ به اندازهٔ کافی بخوابید: ذهن در یادگیری به آرامش نیاز دارد. شما با شب زنده داری کردن ها به جای نخواهید رسید. بهتر است برای دریافت آرامش ذهنی شبانه ۷ یا ۸ ساعت بخوابید.

ـ برنامه ریزی خوبی از زمان داشته باشید: طوری از وقت تان برنامه ریزی کنید که خسته کننده و دلگیر نباشد بدین معنا که با تمرکز زیاد روی درس، خودتان را فراموش نکنید بل مدتی را برای استراحت اختصاص بدهید زیرا تحقیقات علمی نشان داده‌اند که استراحت منظم می‌تواند بهره‌ وری را بالا ببرد و توانایی ما را برای تمرکز بر روی یک فعالیت بهبود ببخشد. در ضمن در این برنامه ریزی تان زمانی را برای شنیدن موسیقی و رسیدگی به سر وضع  تان مدنظر بگیرید.

ـ ورزش کنید: ورزش نمودن میزان IQ تا را بالا می برد وقتی از درس خواندن خسته شدید از جا برخیزید و اطراف خانه به دویدن آغاز کنید. با این کار هم خستگی تان رفع می شود و هم حافظه تان قوی می‌گردد.

ـ متوجه خورد و نوش تان باشید:  بیشتر مایعات بنوشید. در بسیاری از تحقیقات مشخص شده است که قهوه و چای سطح هوشیاری را بالا نگه مید‌ارد. در ضمن از خوراکی های که عملکرد مغز تان را بالا می برد استفاده کنید به طور مثال می توانم از خوراکی های چون ماهی و زیتون که حاوی اسید های چرب امگا ۳ و امگا ۶ اند را برای تان توصیه کنم زیرا این خوراکی ها اضطراب ناشی از آزمون را کاهش می دهند.

ـ گروهی درس بخوانید: برخی دانش‌آموزان در مرور درس های به طور گروهی می توانند بهتر بیاموزند ولی عده یی دیگر  تنهایی را ترجیح می دهند پس اگر شما از جمع کسانی هستید که درس خواندن گروهی شما را در یادگیری کمک می کند ، بهتر است با کسانی را که همقطار خود می بینید روزانه ساعاتی را برای درس خواندن اختصاص بدهید.

ـ در یک جای مشخص درس نخوانید: درس خواندن در یک جای به طور تکرار موجب می شود از درس خسته شوید پس نیاز است تا تغییر مکان بدهید و در جاهای مختلف در ضمن آرام و به مطالعه بپردازید.

ـ تکنیک های تازه خلق کنید: ابتدا خودتان را بررسی کنید که از کدام تکنیک می توانید بهتر بیاموزید. فرض مثال روش نوشتن نکات عمده در یادگیری موثر است نتیجه مطالعات نشان داده است که مطلبی را که می نویسیم بهتر در ذهن مان جاگزین می‌گردد، تکنیک دیگر بلند خواندن است با این کار توانایی دیداری و شنیداری یکجا شده یادگری شما را سریعتر می سازد.

ـ آموزن گرفتن از خود: در اخیر از خودتان امتحان بگیرید. باور داشته باشید که با تکرار خودآزمایی با روش های امتحان کانکور عادت می کنید و اگر در جریان خودآزمایی دچار اشتباه شدید، نگران نباشید؛ زیرا این اشتباهات مکرر،  شما را کمک می کند تا آن را اصلاح کنید و زمانی که اشتباهات تان را تصحیح گردید هرگز آن را تکرار نخواهید کرد.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?