تفاوت معاش معلمان افغانستان با سایر کشور ها

معلم سازنده نسل های آینده هر کشوراست. این شغل یکی از مهمترین و ارزشمندترین و در حین حال یکی از سخت ترین کار های دنیا است. معلم ، با دانش آموزان مختلف که هر کدام فرهنگ، رفتار، استعداد و توان یادگیری متفاوتی دارند، سر و کار داشته و استرس های زیادی را تحمل می کند. معلم همزمان با تدریس کار های دیگری مانند: کنترل، حفظ آرامش دانش آموزان، مشاوره، ایجاد ارتباط نزدیک و دوستانه با دانش آموزان به خصوص دانش آموزان کم انگیزه، را انجام می دهد. معلمی فقط شغل و حرفه نیست زیرا معلم با روح، فکر و ذهن دانش آموزان در ارتباط است. معلم باید مسایل و مشکلات مالی، خانوادگی، عاطفی و … خود را کنار گذاشته و با ظاهر و روحیه متناسب وارد صنف درسی شود او نباید اجازه دهد این موارد ذره یی روی کیفیت کار او در صنف تاثیر منفی بگذارد.

 متاسفانه درکشورما شغل معلمی را به نحوی به باد استهزا گرفته اند زیرا کسانی که از دست شان کاری بر نیاید به اصطلاح در قسمت درس و تحصیل شان بی توجه باشند می گویند:« هیچ که نشد معلم خو می شوم» در حالیکه با دانش ترین طبقه باید طبقه معلمان باشد چون سرنوشت دانش نسل های آینده کشور را به دوش می کشند.

به هر رو ارزش و اهمیت معلم از نگاه انسانی و حقوق شهروندی بلند است و این حق ایجاب می کند که دولت ها شرایط بهتر را برای آموزش و پرورش آن ها فراهم کند. افغانستان از جمله کشورهایی است که به طور اساسی به اثر بحران و تداوم جنگ همانگونه که از بسیاری نعمت های زندگی بخصوص امنیت محروم گشته است، از نعمت داشتن نظام آموزشی سالم و با کیفیت نیز محروم بوده است. به طور طبیعی با وجود چنین محرومیتی، معلمان و افرادی که درامرمعارف و آموزش مشغول خدمت هستند، از بسیاری تسهیلات و حمایت ها محروم اند.طوری که معلمان کشور از کم درآمدترین کارمندان دولت هستند. حقوق یک معلم که تازه وارد معارف افغانستان می شود در حدود شش یا هفت هزار افغانی است. به همین دلیل معلمان زیادی در افغانستان مجبورهستند که برای تامین مخارج زندگی خود به کار دوم بپردازند. اما به این معنی نیست که وضعیت زنده‌گی معلمان در همه کشور ها یک سان باشد. کشور های زیادی اند که بیشترین حقوق و بهترین جایگاه را به معلمان خود می دهند. معلمان لوکزامبورک بیشترین حقوق را در دنیا دریافت می کنند. در این کشور معلمان بی تجربه که کار خود از مکتب ابتدایی آغاز می کنند می توانند انتظار 64000$ درسال را داشته باشند و در همین حال معلمی که ده سال تجربه کار داشته باشد می تواند انتظار بیشتر از 80000$ درسال را داشته باشد. همین گونه کشور های زیادی مانند: آلمان، کانادا، آسترالیا، هالند، آمریکا، انگلیس… بیشترین حقوق و بهترین جایگاه را برای معلمان خود می دهند.

معلمان برای وسعت بخشیدن علم و دانش و پیشرفت جامعه، سخت در تلاش اند و بیشترین و بهترین روز های زندگی خود را خرچ این راه می کنند، پس لازم است با عملکرد درست از این مقام بزرگ تقدیر کرد. 


نوشته از: الهه مقصودی

How
You Feel
In Kabul?