تمرکز بیش از حد کانکور‌چی ها به چند رشتهٔ محدود

در حال حاضر انتخاب رشته های تحصیلی  رنگ همچشمی و سیالی را به خودش گرفته است دانش آموزان بدون در نظر گرفتن مهارت و علاقهٔ خویش در زمینهٔ ادامهٔ یک رشتهٔ تحصیلی ، رشته هایی را انتخاب می کنند که صاحب نام و نشان بوده در ضمن زمینهٔ کاری آن فراوان باشد غافل از اینکه هر انسان استعداد خاصی در یک رشتهٔ مشخص می داشته باشد پرسش اینجاست که چگونه می توان به استعداد خویش دررابطه به رشته یی پی برد؟باید گفت که توانمندی شما درجریان درس های مکتب معلوم می شود دانش‌آموزی که ازخواندن شعر و داستان و رمان لذت می برد بدین معنا که رشتهٔ مورد علاقه‌اش ادبیات است و دانش‌آموزی است که به نقاشی، رسامی ، مجسمه سازی عکاسی علاقمندی دارد  یعنی اینکه در زمینهٔ هنرهای زیبا توانمندی دارد به همین ترتیب علاقه ها متفاوت است اگر دانش‌ آموزان دررشته یی که دوست دارند تحصیلات شان را ادامه بدهند طبیعی است که  به بهترین افراد حرفه یی دررشتهٔ خویش مبدل خواهند گشت اما متاسفانه برخی از دانشجویان یا به سبب فشارهای خانواده یا بابت دریافتن کار و وظیفهٔ مناسب بیشتر به این چند رشتهٔ مشخص تمرکز دارند:

رشتهٔ طب: تقریبا شصت درصد ازدانش‌آموزان خواهان این رشته اند. ازهردانش آموزی که بپرسی کدام رشته را انتخاب می کنی ؟ در پاسخ می گویند طب. اگرقرارباشد نیمی ازمردمان افغانستان داکتر شوند پس باید با رشته های دیگر تحصیلی خدا حافظی کرد. هدف ما این نیست که شما ازعهدهٔ درس های طب بدر آمده نمی توانید بل هدف ما این است که اگرعلاقمندی به این رشته ندارید وتوانمندی تان را در رشتهٔ دیگری می بینید بهتر است رشتهٔ مورد علاقهٔ تان را دنبال کنید . برخی از جوانان  برای برآورده ساختن خواسته های خانواده ـ که آرزو دارند فرزند شان داکتر شود ـ  و یا اینکه  بابت نام و نشان این رشته و برای اینکه همه بگویند دختر یا پسر فلانی داکتر است ، طب را انتخاب می کنند و رشتهٔ مورد علاقهٔ خویش را پشت پا می‌زنند.

انجنیری: رشتهٔ توأم با ریاضیات ، کسانی که مهارت کافی درمضمون ریاضیات دارند، می توانند از عهدهٔ این رشته بدرآیند اما بسیاری از دانشجویان تنها نام این رشته را دوست دارند نه درس آن را هدف شان فقط همین است که مردم ایشان را جناب انجنیر صاحب صدا بزنند و پس از فراغت با پول هنگفت جایی وظیفه بگیرند بدین سبب رشته یی که در اصل مهارت هایی در آن دارند را نادیده می گیرند.

رشتهٔ حقوق: رشتهٔ دیگری که توجه بیشتری از دانشجویان را به خودش جلب نموده حقوق است اگر کسی بدین رشته علاقمندی دارد در ضمن توانمندی ادامهٔ آن را دارد انتخاب آن نورالله نور درغیر آن بابت نام و شهرت آن لازم نیست انتخاب کنند.

 رشتهٔ اقتصاد: این رشته در حال حاضر بازار گرم داشته و زمینهٔ کاری آن نیز تقریبا بیشتر است دانش‌آموزان بدین باوراند که با انتخاب این رشته پس از فراغت می توانند در بهترین جا ها صاحب وظیفه گردند. پس انتخاب رشته ها تحصیلی همچون سیالی خانم ها به نظر می رسد هر یکی  بابت همچشمی با سیال و شریک می خواهند رشته هایی را که در آن توانمندی فراوان و در ضمن علاقه دارند را نادیده بگیرند.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?