شهرت تایتانیک در بازار های شهر کابل

تایتانیک درزمان خودش از جمله پر مصرف ترین و مشهور ترین فیلم جهان به شمار میرفت فیلمی که شهرتش درمیان جهانیان غوغا برپا نمود و آوازهٔ آن در افغانستان با دوران طالبان همگام بود. گرچه طالبان دیدن فیلم و شنیدن موسیقی … را به کلی ممنوع قرار داده بودند بآنهم مردم به شکلی از اشکال فیلم های هندی و برخی از فیلم های هالیوود را به گونهٔ پنهانی از کشور پاکستان وارد میکردند . خرید و فروش فیلم ها به مثابهٔ رد و بدل کردن مواد مخدر به حساب میرفت. به هر حال از میان فیلم های هالیوود وبالیوود ، تأثیرات فیلم تایتانیک درمیان دست‌ فروشان شهر کابل چشمگیر به نظر میرسید.

دست ‌فروشان در بازار های شهر کابل همچون: مندوی ،سر چوک ، پل خشتی ، ده افغانان، فروشگاه ، لیسه مریم و سایر بازارها، اشیا و لوزام را زیر نام تایتانیک به فروش میرسانیدند. در واقع واژه تایتانیک ورد زبان دست فروشان شده بود و دهن به دهن در تمام بازار های شهر کابل پراگنده گشت. بانو بهار یکی ازجوانانی که دردوران رواج فیلم تایتانیک درافغانستان ،کودک بود ولی شهرت بازار تایتانیک را به خوبی به یاد دارد وی میگوید:«در آن زمان دریای کابل را دریای تایتانیک نام نهاده بودند جالب اینکه در این دریا مثل امروز، قطره آبی پیدا نمیشد جزاینکه دست فروشان گاهی به سبب ضیقی جای، داخل دریای خشک شده اشیا و لوازم را به نام تایتانیک می فروختند.»تا حدی این واژه  ورد زبان مردم شده بود که بدون نام آن اشیا و وسایل را خریداری نمیکردند طور مثال:« بیگی بچیم ای پیسه ره و جوراب بخر فکرت باشه که جوراب های تایتانک بخری »

یک تعدا دست ‌فروشان دربازارمندوی با آوازبلند صدا میزدند « بیاین ایزار بند های تایتانک ایزار بند های محکم و پر دوام» علاوه برآن لباس لیلامی را نیز به نام اینکه دختر و پسر فیلم تاینانیک فقط یکبار برتن کرده و برای شما فرستاده، به فروش میرسانیدند دست فروشان جارزده میگفتند «جمپرای تاینانیک پیرانای تایتانیک بیا خریدارهله که ارزان شده ارزان» و یا هم گیلاس های تایتانیک« گیلاس های ناشکن تایتانیک قوی تر از کشتی تایتانیک. کشتی میشکنه اما ای گیلاسا نی» به همین ترتیب چپلک های تایتانیک دستکش های تایتانیک … و سایر لوازم را  برای اینکه زود تر به فروش برسانند نام تایتانیک را بر پیشانی اشیای و لوازم مورد فروش خویش میزدند و از این راه به فروش بیشتر دست می‌ یافتند.

آقای سلطانی یکی از شهروندان شهر کابل، خاطره‌اش را در پیوند به نام تایتانیک در بازار های کابل چنین می گوید:« ما با نام تایتانیک دربازارها عادت نموده بودیم ولی چیزی که‌ برایم خیلی جالب افتاد این بود که یکی از قصابان شهر کابل وقتی می دید کله پاچه های دکانش را کسی نخریده به یکباره‌گی صدا می زد: «هله کله پاچه های تایتانیک  تازه مثل گوشت بره به نصف قیمت بیاین که خلاص میشه» و از این طریق کله پاچه ها را به آسانی به فروش میرسانید.»در اخیر باید گفت که شهرت تایتانیک در بازار های کابل ،یادواره یی از دوران طالبان است دوره یی که مردم حتا با شنیدن نام یک فیلم دل خوش میکردند و ازشوق آن ، لوازمی که حتا نیاز نمیداشتند خریداری مینمودند.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?