شهرت صابون قندهاری تولید افغانستان در بازار های جهان

این صابون محصول شرکت ارغند بوده که در شهر قندهار تولید می‌گردد. به گفته  آقای امانی رئیس شرکت مذکور، این صابون سال دو بار به کشور های خارجی همچون آمریکا و کانادا صادر می‌گردد.

گفته می‌شود تولیدات صابون قندهاری کاری است تازه که طی سالهای اخیر آغاز گردیده است اما طبق معلومات بنده اساس تولید این صابون از زمانه های خیلی قبل گذاشته شده است. دلیل اینکه چرا ما از تولید آن تا کنون بی خبریم این است که در گذشته ها تولید این صابون خیلی اندک بوده است. در ضمن کارخانه و دستگاه تولیداتی هم وجود نداشت. یعنی تا حدی امکانات  در دسترس نبود که حد اقل به جز از قندهار در ولایات دیگر کشور به فروش برسد.

بانو محمدی  یکی از بانوان شهر کابل در گفتگوی با کابل انسایدر گفت:« درست به یادم نمی آید که کدام سال بود اما تقریبی می توانم بگویم که سی سال قبل در حالیکه از داشتن آکنه ها و لکه های قهوه یی رنگ روی صورتم رنج می‌بردم و از بین رفتن آن کار ناممکن به نظرم می‌رسید، کسی از قندهار برایم صابون قندهاری آورد پس از استفادهٔ آن تمام مشکلات پوستی‌ام برطرف شد و جلدم کاملا شفاف گردید» وی افزود که:« علاوه بر صابون قندهاری، سفیدهٔ قندهاری نیز وجود داشت که از کیفیت خاصی برخوردار بود» به گفتهٔ بانو محمدی این تولیدات به وسیلهٔ زنان قندهار ساخته می‌شد. زنان صابون و سفیدهٔ ساختهٔ دست شان را در سبد ها می‌گذاشتند و پشت  خانه ها برده به فروش می‌رسانیدند.

اما در حال حاضر خوشبختانه تولیدات صابون قندهاری شهرت جهانی پیدا کرده است و دلیل رونق آن طبیعی بودن آن است یعنی در ترکیب آن فقط و فقط از مواد طبیعی استفاده می‌شود و به هیچ عنوان  مواد کیمیاوی  در آن وجود ندارد. به طور مثال از انار ، بادام کوهی ، و سایر بته های مخصوصی که از سوی قندهاری ها شناسایی شده است ساخته شده و به شکل سنگ های دریایی در آورده می‌شود. اضافه باید کرد که برای شکل دهی این صابون ماشین خاصی وجود ندارد بل توسط دست ساخته می‌شود و در بخش شکل دهی این صابون اکثرا خانم ها فعالیت دارند. کیفیت این صابون پس از بررسی در لابراتوار های آمریکا مورد ستایش قرار گرفته است. از این سبب در بازار های آمریکا و کانادا به قیمت ۱۶ ،۱۷ الی ۲۰دالر به فروش می‌رسد اما  قیمت آن در داخل کشور به  ۴ تا ۶ دالر است.

جالب است بدانید که فروش این صابون در داخل کشور رونق خاصی ندارد به گفتهٔ فروشندگان کشور، عدم توجه هموطنان ما  نسبت به تولیدات کشور به ویژه صابون قندهاری، دو دلیل می تواند شکل بدهد یکی قیمت گزاف آن است. در کشوری که مردم نان شب روز خود را به سختی پیدا می‌کنند نمی توانند پنج شش صد افغانی را صابون بخرند. دلیل دوم اعتبار نکردن مردم به تولیدات کشور شان است. با تاسف باید گفت که مردم ما بالای تولیدات وطن شان بی اعتبارند چون می‌دانند در اینجا امکانات مناسب برای تهیه مواد ندارد. درست است که امکانات کشور کم است اما قندهاری های عزیز با همان امکانات اندک توانسته اند تولیدات شان را جهانی بسازند پس بهتر است با استفاده نمودن از تولیدات کشور اقتصاد کشور مان را بالا ببریم.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?