عمده‌ ترین مشکلات زنان افغان

افغانستان از گذشته های دور به عنوان کشور مردسالار شناخته شده است و تا امروز نشانه های مردسالاری در میان جامعه افغان هویداست تا هنوز هم مردان به ویژه در ولایات، خودشان را حاکم زنان دانسته و زن را به عنوان جنس دوم می پندارند. در این نوشته قصد داریم عمده‌ترین مشکلات زنان افغان را که سالیان سال دامنگیر زنان بوده است برشماریم:

ـ یکی از عمده ترین مشکلات زنان و دختران افغان محروم ساختن ایشان از حق تحصیل است در حالیکه در دین مقدس اسلام آموختن علم بر مرد و زن  فرض است  و خدا این حق را بر مرد و زن مساویانه تقسیم کرده است اما در بسیاری از ولایات ما و بعضا در مرکز کشور، مردان برای دختران ، خواهران و خانم های شان  اجازه نمی دهند تا از نعمت با سواد بهرمند گردند. صدف دختر شانزده ساله باشندهٔ شهر کابل در گفتگوی با کابل انسایدر چنین گفت:« پدرم مرا تا صنف چهار گذاشت مکتب بخوانم پس از آن گفت برای یک دختر همینقدر سواد کافی است که نامش را نوشته بتواند دیگر باید پشت بختش برود. پس از آن مرا از رفتن به مکتب محروم ساخت.»

ـ مشکل دیگر زنان کشور اذیت شدن در جاده ها و خیابان ها است. زنان نمی توانند آزادانه گشت و گذار بکنند همینکه از خانه بیرون شوند با جملات مزخرف مردان خیابان آزار، مواجه می گردند. آرزو دختر بیست و یک ساله، باشندهٔ شهر کابل می گوید: من همینکه هر صبح به قصد رفتن دانشگاه از خانه بیرون می شوم در طول راه بار ها مورد اذیت خیابان آزار ها قرار می گیرم.»

ـ از مشکل دیگر زنان افغان نداشتن حق اجرای وظیفه است. بسیاری از دختران پس از ختم تحصیل می خواهند صاحب وطیفه شوند چون دوست دارند خود کفا باشند ولی از سوی خانواده به ویژه خانوادهٔ شوهر اجازهٔ وطیفه را نمی داشته باشند ایشان مجبور اند تمام عمر در خدمت خانوادهٔ شوهر باشند و از حق خویش بگذرند. یک بانوی بیست هفت ساله که نخواست نامش ذکر شود گفت: « من از یکی از فاکولته های دانشگاه کابل فارغ گردیدم و قبل از ازدواج در یکی از شرکت های خصوصی ایفای وظیفه می نمودم. پس از ازدواج، شوهرم اجازه نداد تا به وظیفه‌ام که خیلی دوست داشتم ادامه بدهم اکنون در خانه مصروف خدمت خانواده هستم»

ـ مشکل دیگر زنان کشور این است که ایشان را به عنوان جنس دوم و ضعیفه یی بیش نمی دانند. به طور مثال رانندگی زنان در افغانستان رایج نیست به مجردی که زنی را در حال رانندگی ببیند چشمان مردان از حدقه بیرون می شود گویا آن زن گناهی را مرتکب شده باشد. موتر او را به شکلی از اشکال تعقیب می کنند و با نیش زبان مورد آزار و اذیت قرار می دهند اینجاست که زنان راننده در افغانستان انگشت شمار است یعنی از صد درصد شاید ۹۹ درصد زنان افغان رانندگی نمی کنند.

ـ حقیر شمردن زن مشکل دیگری است که زنان تا امروز به این مشکل دست و پنجه نرم می کنند. در بیشتر از ولایات کشور و اندک در پایتخت زنان اجازه ندارند تا روی یک سفر با تمام اعضای خانواده غذا بخورند. یکی از زنانی که نخواست نامش ذکر گردد می گوید « با آنکه از وضیعت اقتصادی خوبی برخوردار هستیم و شوهرم مرد تحصیل کرده است ولی او و خانواده‌اش اجازه نمی دهد تا من و فرزندانم روی سفره همراه شان یکجا غذا بخوریم.به هرو بیان مشکلات زنان افغان از حوصلهٔ این متن خارج است. به امید اینکه زنان از حقوق انسانی خویش برخوردار گردند.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?