فقیر‌ترین کشور های جهان در سال ۲۰۱۸

درین متن کشورهایی که در سال ۲۰۱۸ لقب فقیر ترین کشور های جهان را گرفته است معرفی می‌کنیم:

مالاوی:

این کشور در قسمت جنوب شرقی قارهٔ آفریقا قرار داشته و در حدود ۱۶ میلیون جمعیت دارد. بعد از کاهش سرمایه گذاری ها از سال ۲۰۰۰ به بعد، مالاوی به شدت از لحاظ اقتصادی شکننده شد. و تا امروز در فقر بسر می‌برد امسال دررده بندی فقیرترین کشورهای جهان رتبه اول را گرفته و فقیرترین کشور جهان شناخته می شود.

آفریقای مرکزی:

جمهوری آفریقای مرکزی در مرکز قاره افریقا واقع شده  این کشور به دلیل زیر ساخت غیر مناسب جنگ های داخلی عدم ثبات سیاسی به فقر دچار گردیده است با آنکه جمهوری آفریقای مرکزی بزرگ ترین تولید کننده الماس در جهان است اما بخش اعظم این درآمد به احزاب سیاسی و برخی از گروه های قدرتمند در رأس کشور می رسد.

ماداگاسکار:

این کشور در قسمت جنوب شرقی قاره آفریقا واقع شده است. بعد از بحران گسترده سیاسی که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ در این کشور جریان داشت، اقتصاد ماداگاسکار به طور کلی ویران شد بدین ترتیب بخش زیادی از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند.

نیجر:

این کشور در غرب آفریقا و در مجاورت رود بزرگ نیجرواقع شده و بیش از ۸۰ درصد خاک این کشور از بیابان های خشک تشکیل شده است. بخش باقیمانده کشور نیز دایماً با خشکسالی مواجه بوده است.در ضمن خشک ترین کشورهای جهان، از فقیرترین کشورهای جهان  نیز شناخته می شود.

گامبیا:

گامبیا یکی از کوچکترین کشورهای غرب آفریقا است. این کشور دارای جمعیت  ۱٫۸ میلیون نفر بوده و بیش از نیمی از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می کنند. عدم ثبات اقتصادی سال هاست که این کشور را از لحاظ درآمدی فلج کرده است. کشاورزی و ماهیگیری مهم ترین منبع کسب درآمد در این کشور هستند اما به دلیل آب و هوای نامناسب، محصول بدست آمده از مزارع بسیار بی کیفیت بوده و تنها در چند ماه کوتاه از سال می توان کشاورزی کرد.

افغانستان:

 بدبختانه کشور خود ما نیز از جمله کشور هایی است که سالهاست زیر خط فقر زندگی می‌کند. علت فقر کشور ما هویدا است و آن اینکه جنگ های داخلی، عدم ثبات سیاسی… ریشه های وطن ما را از  بیخ خشک نموده و به بن‌بست مواجه ساخته است. جای تاسف است که بیش از ۴۰ درصد از جمعیت  کشور ما مردمان فقیر اند و تنها تعداد کمی از مردم ما از شرایط مالی خوبی برخوردارند. علاوه بر این، فساد و حملات تروریستی بر وخامت اوضاع اقتصادی در این کشور افزوده است. بدین ترتیب افغانستان در رتبه بندی  فقر جهان ، از جمله یکی از فقیرترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۸ شناخته شده است.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?