معجزه های رسول خدا ( ص)

پیامبربزرگوارمان حضرت محمد مصطفی (ص) در طول زندگانی خویش معجزه های فروانی داشته است. به باور برخی ها، تعداد آن به چهار هزار میرسد. ولی قبل از اینکه به بیان معجزه های پیامبر(ص) بپردازیم جا دارد در قدم نخست تعریفی از معجزه داشته باشیم: معجزه به عملی گفته میشود که پیامبران برای اثبات ادعای نبوت خود انجام میدهند و دیگران ازانجام مثل آن عاجزند. پیامبر آخر زمان، محمد (ص) معجزه هایی داشته است؛ اما بیان همهٔ آن از حوصله این متن خارج است در اینجا ما کوشیده ایم تا یک تعداد معجزه های رسول خدا را به عنوان مشت نمونهٔ خروار بیان کنیم:

۱ – قرآنکریم: در میان سایر معجزه های پیامبر ، بزرگترین معجزه‌اش همانا قرآنکریم، کلام پروزدگار عالمیان است.در قرآن، آیات متعددی مبنی برمعجزه بودن آن وجود دارد. علاوه بر آن آیات زیادی وجود دارد که نشان میدهد قرآن معجزهٔ پیامبر گرانسنگ ما است.از قبیل آگاهی از قلب افراد، یکی از معجزات الهی بوده که توسط پیامبر( ص) عملی شده است.« قالت الاعراب ءامنا قل لم تومنوا و لاکن قولوا اسلمنا و لم یدخل الایمان فی قلوبکم.»( حجرات :۱۴ ) به آنان بگو: شما ایمان نیاورده اید ولی بگویید اسلام آورده ایم ، اما هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است.

۲ –  شق القمر:  خداوند متعال در آغاز سورهٔ قمر از این معجزه یاد کرده است:« اقتربت الساعة و انشق القمر»( ق ، ۱ ) قیامت نزدیک شد و ماه شگافته شد.وقوع این معجزه طوری است که مشرکین منکرنبوت حضرت محمد (ص) بودند و از این که محمد (ص) فرستادهٔ خداست ابا ، می ورزیدند. در یکی از شب ها که قرص ماه کامل بود مشرکین از پیامبر( ص) خواستار شق کردن قمر شدند و ایشان گفتند اگر به واقعیت فرستادهٔ خدا هستی و ادعای صداقت داری پس قمر را دو نیم کن. پیامبر (ص) فرمودند اگر قمر را شق کنم ایمان می آورید؟ ایشان در پاسخ گفتند: بلی. رسول الله (ص)  با انگشت مبارک شان به سوی ماه اشاره نمود و ماه  دو نیم شد طوری که از میان آن، کوه حرا به خوبی قابل مشاهد بود مشرکین حیرت زده شدند ولی باآنهم پیامبر را ساحر خواندند گویا ماه را سحر کرده باشد.

۳ – اسراء و معراج پیامبر: سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا الذی بارکنا حوله لنریه و من ءایاتنا انه هو السمیع البصیر( اسراء ، ۱) پاک و منزه است خداوندی که بنده‌اش را شبانگاههان از مسجد الحرام به مسجد الاقصی برد.معراج معجزه پیامبر است و بنابر گفتهٔ اهل بیت معراج دوبار اتفاق افتاده است به احتمال زیاد معراج اول از مسجد الحرام و بار دوم از منزل ام هانی بوده است بنابر گفتهٔ مفسرین معراج روحانی و جسمانی بوده است یعنی پیامبر با بدن مادی خود از مسجد الحرام به سوی بیت المقدس سیر داده شده و از آنجا به آسمانها عروج کرده است.

۴ – معجزهٔ پیامبر در غزوهٔ خندق: جابر بن عبدلله انصاری می گوید: در این غزوه من و چند نفر دیگر مشغول کندن خندق بودیم ناگهان به سنگ بزرگ رسیدیم و از شکستن آن عاجز ماندید. لهذا نزد رسول الله (ص) رفتم. دیدم که رسول خدا از شدت گرسنه‌گی سنگی را بر شکم مبارکش بسته است. عرض کردم که یا رسول الله به سنگی رسیده ام که نمی شکند . آن بزرگوار با سه ضربه ،سنگ را شکست.

جابر بن عبدلله انصاری می گوید: من گوسفندی داشتم و یک من جو . این گوسفند را سر بریدم و به همسرم گفتم که رسول خدا را به غذا دعوت می کنم. بعد نزد رسوال الله(ص) رفتم  و ایشان را دعوت کردم. ایشان گفتند با هر کسی که دوست دارم بیایم یا به تنهایی؟ گفتم با هر کسی که دوست دارید. پیامبر( ص) فرمودند« ای مسلمین دعوت جابر به غذا را اجابت کنید» حیران شدم چون نمی دانستم که چگونه غذای همه مسلمانان را تامین کنم اما به برکت رسوال خدا هر چه نان می آوردیم  باز وقتی سر تنور می رفتیم که در جای آن نان دیگری است. به هر حال تمام مسلمین غذا خوردند و سیر شدند ولی تنور همچنان پر از نان بود و دیگ پر از غذا و ما چند روز از آن می خوردیم.

در اخیر درود بر محمد (ص).


نوشته از: مطواع کبیر

 

How
You Feel
In Kabul?