واقعه المناک عاشورا

عاشورا، دردناکترین واقعهٔ جهان اسلام بوده زیرا در این روز نوه های پیامبر اسلام (امام حسین و امام حسن)  به فجیعانه‌ترین نحو به شهادت رسیده اند. این حادثهٔ المناک که بیانگر نبردی میان امام حسین و سپاهیان کوفه بوده است در سال ۶۱ هجری قمری به وقوع پیوسته و در نتیجه سپاهیان یزید، امام حسین و یارانش را به گونهٔ ناجوانمردانه به شهادت رساندند. عواملی زیادی مبتنی بر قیام امام حسین علیه سپاهیان کوفه وجود دارد اما موجه ترین عامل همانا امر به معروف و نهی از منکر بود که امام حسین می خواست آن را در میان اربابان کوفه پیاده بسازد. مردم کوفه از ظلم و ستم معاویه و پسرش یزید به ستوه آمده بودند لهذا در نامه یی از امام حسین درخواست نمودند تا به کوفه آمده وبه حکومت فاسد و ظالم یزید خاتمه بدهد. اما یزیدیان اجازه ندادند تا امام حسین به این هدفش فایق آید. در تعبیر دیگر، حادثهٔ کربلا حکایتی است از بی رحمی بشر که در طول تاریخ برای رسیدن به قدرت از هیچ جنایتی دریغ نورزید.

به هر رو مسلمانان در سرتاسر جهان برای یاد بودی از شهدای کربلا مراسم سوگواری برپا می کنند. این مراسم از روز اول محرم آغاز و تا روز ۱۱ و ۱۲ آن ادامه می داشته باشد. مردمان کشور ما در این روز ها جاده ها و تکیه‌خانه ها را سیاه پوش کرده و بیرق سبز با نشان «یا حسین» را در قسمت های مختلف شهر بر میفرازند. در ضمن مراسم نعت خوانی و ختم قرآن در سایر مساجد جریان می داشته باشد. اما باید گفت که این مراسم تنها مختص به اهل تشیع نبوده بل اهل سنت نیز در این مراسم سهم وافری دارند و از شهادت اهل بیت پیامبر یاد بود کرده و مراسم سوگواری برپا می کنند. یعنی سوگواری های اهل تشیع و اهل تسنن در پیوند به روز عاشورا در زیر ساخت یکسان بوده ولی نحوهٔ برگذاری مراسم آنها از همدیگر فرق دارد به طور مثال اهل سنت مطابق گفته رسول خدا دو روز محرم را روزه می گیرند و در شب نهم محرم توغ های تمام زیارت های کابل را به زیارت تمیم انصار می برند و شب تا صبح الله گفته به ذکر می پردازند و آن طوریکه یکی از نعت خوانان نعت خوانده و دیگران در اطرافش حلقهٔ ذکر را شکل داده به گونهٔ دسته جمعی ذکر می کنند و در روز دهم  محرم خوراکه های همچون شولهٔ شیرین ، شیربرنج و شوله غوربندی را به عنوان نذر و خیرات برای مردم توزیع می کنند.

ناگفته نباید گذاشت که پیام عاشورا پیامی ست انسانی که بیانگر فدا کاری شجاعت جوانمردی، ایستاده‌گی در برابر بیداد گری و پیروی از رهبر اسلامی و حمایت از دین را به همراه دارد. چنانچه محمد صادق نجمی در کتابش زیر عنوان پیام عاشورا می نویسد که « عاشورا نشانگر حرکت آغاز شده از سوی آدم (ع) است که وارث او پرچمداریش را به عهده گرفته و در راه آن جان باخته است.» « عاشورا پیام آور سرخ علوی است که تا ستم و ستم پیشه در جهان وجود دارد، هرگز از جوش و خروش باز نمی ایستد.» در ضمن داکتر علی شریعتی در رابطه به پیام عاشورا می گوید:«حسین ضعیفی  که باید برای او گریست نبود… آموزگار بزرگ شهادت اکنون برخاسته است تا به همه آنها که جهاد را تنها در توانستن می فهمند و به همه آنها که پیروزی بر خصم را تنها در غلبه، بیاموزد که شهادت نه یک باختن ، که یک انتخاب است؛انتخابی که در آن ، مجاهد با قربانی کردن خویش در آستانه معبد آزادی و محراب عشق، پیروز می شود و حسین« وارث آدم» که به بنی آدم زیستن داد ـ و «وارث پیامبر بزرگ» که به انسان چگونه باید زیست را آموخت.

How
You Feel
In Kabul?