ویژگی های زنان موفق

به طور کلی زنان موفق و قدرتمند با زنان دیگر تفاوت‌ هایی دارند. تفاوت‌ هایی که در رفتار و شخصیت آنها به وضوح مشاهده می‌شود. شاید شناخت ویژگی زنان موفق راهی باشد برای افرادی که می‌ خواهند همچون این افراد در تصمیم‌ گیری‌ ها و زندگی شخصی و کاری خود تاثیر گذارتر باشند. 

تمرکز: زنان موفق اغلب چند کار را با هم پیش می برند. آن ها چند برنامه در آن واحد دارند و افراد و چیزهای زیادی هستند که توجه آن ها را نیاز دارد. این جاست که آن ها توانایی تمرکز کردن بر یک موضوع در آن واحد را به خوبی دارند. آن ها خوب می دانند یک کار ممکن است تمام توجه و حواس شان را نیاز داشته باشد. برای موفق بودن و داشتن حس خوشبختی حاصل از رسیدن به هدف ها، خود اهداف و آن چیزی که برایش تلاش می کنید مهم نیست. لازم نیست حتما داکتر، انجنیر یا تاجر باشید یا حتی از نظر جامعه یا خانواده کار مهمی انجام داده باشید. کافی است آرزویی در سر داشته باشید و از هیچ تلاشی برای رسیدن به آن دریغ نکنید

تلاش بیشتر: برای رسیدن به اهدف راهی جز تلاش هر روزه برای نزدیک شدن به آن ها نیست. زنان موفق، حواس شان به کارشان است. چون برایشان نصفه و نیمه کار کردن هیچ معنایی ندارد. آن ها می دانند برای رسیدن به آرزوها و ساختن زندگی که می خواهند باید تلاش بیشتر کنند. این زنان هربار که سر کار می روند، سخت کار می کنند و بهترین چیزی که از دست شان بر می آید را ارایه می دهند.

ذهن باز: هر چند که زنان موفق می دانند چه می خواهند و چه نمی خواهند، اما این را هم می دانند که باید نظرات دیگران را مد نظر قرار دهند. هیچ انسان دانای مطلق تمام جواب ها نیست و یک زن موفق به خلاقیت و نبوغ افراد دیگر احترام می گذارد.

برنامه ریزی برای بدترین حالات: بله درست است که تفکر مثبت می تواند بسیار عالی باشد اما آماده سازی برای بدترین ها هم باعث می شود وقتی همه چیز خلاف جهت ما پیش می رود تغییر جهت برای ما ساده تر باشد. زنان موفق به بدترین حالت هم فکر می کنند، با همه موضوعات راحت تر برخورد می کنند و به این فکر می کنند که حالت متوسط چه خواهد بود. روی تمام خروجی های ممکن تمرکز می کنند و به بقیه موضوعات اجازه می دهند تا هر گونه که دوست دارند، پیشروند.

برای مشکلات راه حل می یابد: از مشکلات زندگی نمی توان فرار کرد، هر آدمی روزی با سختی ها دست و پنجه نرم می کند اما زنان موفق آنهایی هستند که به جای گریه کردن یا باختن خود، به دنبال راه حلی مناسب می روند. آنها در این شرایط منطقی عمل می کنند و قادر اند با توجه به شرایط بهترین تصمیم را بگیرند.

انتقاد پذیر هستند: زنان موفق از بیان ایده های شان ترسی ندارند. آنها نه تنها اعتقادات خود را به راحتی به زبان می آورند بلکه انتقادات دیگران را نیز با روی باز می پذیرند. صبر آنها برای گوش کردن حرف های دیگران بسیار است و همین خصوصیت آنها را نزد دیگران محبوب می‌کند.


نوشته از: الهه مقصودی

How
You Feel
In Kabul?