چرا تجلیل از روز استقلال مهم است؟

۲۸ اسد یا ۱۹ اگوست، مصادف با روز استقلال افغانستان است که همه ساله از این روز به‌صورت پراگنده در سرتاسر کشور، تجلیل به عمل می‌آید. ۹۸ سال پیش، شاه امان الله خان غازی استقلال افغانستان را به‌ صورت رسمی از بریتانیای وقت به‌دست آورد و افغانستان حاضر در آن روز، دوباره متولد شد. در طول ۹۸ سال گذشته، به هر دلایلی از این روز به‌صورت منظم تجلیل به عمل نیامده است. متاسفانه خیلی از افغانها هم نسبت به روز استقلال  باورهای متفاوتی دارند. ولی واضع این است که برای هر کشور و مردمی، روز استقلال از اهمیت خاص تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برخوردار است و در این نوشته تلاش شده است که اهمیت تجلیل از این روز برملا شود. چرا تجلیل از روز استقلال مهم است؟ آیا این روز را باید تجلیل کرد؟ بار معنایی این روز برای مردم افغانستان چیست؟ در وضعیت فعلی کشور، مردم و حکومت افغانستان چقدر نیاز دارند تا از روزهای مهم ملی همچون روز استقلال تجلیل کنند؟

روز آزادی: همه ی انسانهای روی زمین، آزاد آفریده شده اند و آزادی را دوست می‌دارند. تجلیل از روز استقلال در حقیقت نشان دهنده‌ی پاسداری ملت و حکومت از آزادی است. درست بعد از استقلال بود که شاه امان الله خان غازی، نخستین قانون اساسی افغانستان را با رای نماینده‌گان مردم پاس کرد و برای برابری زنان و مردان تلاش وافر انجام داد. چنانی که در قرآن شریف هم به آزادی و پاسداری از آن تاکید شده و از ظلم و برده داری نهی به عمل آمده است. وقتی در افغانستان از روز استقلال تجلیل به عمل آوریم، در واقعیت به آرمانهای آزادی خواهانه ی گذشته‌گان و باورهای دینی، پایبندی خود را نشان می‌دهیم.

تولد یک ملت: روز استقلال در حقیقت تولد دوباره‌ی یک ملت است که افغانستان هم در ۲۸ اسد دوباره متولد شد. این روز، روزیست که مردم به جنگ، ظلم، بیعدالتی و نژاد پرستی نه می‌گویند و با خوشحالی، این روز را به جشن می‌نشینند. پیام صلح و دوستی را برای تک تک شهروندان کشور و دیگر کشورهای دنیا می فرستند. تجلیل از این روز به معنای تعهد دوباره‌ی ملت و حکومت به پاسداری از دموکراسی و ارزش های یک کشور است. در این روز، مردم با پرچم‌های سه رنگ کشور سیاه، سرخ و سبز- به سرکها می‌آیند، به سخنرانیها گوش می دهند و میله می‌کنند که خود حس اتحاد و دوستی را میان شهروندان کشور دوباره زنده م یکند، چیزی که افغانستان امروز به آن سخت نیازمند است.

بار تاریخی: روز استقلال بار تاریخی بزرگی را برای هر ملت و کشوری با خود حمل می‌کند. هیچ کشوری بدون تاریخ و گذشته‌اش نمی تواند ثبات و پایداری داشته باشد. تجلیل از روز استقلال در افغانستان، مردم را  وا می‌دارد که تاریخ کشور شان را بخوانند، اصلیت شان را فراموش نکنند و ریشه‌ی اعتقادات شان را درک کنند، چون با این کار است که حس وطن پرستی در وجود شان زنده می‌ماند و برای آبادی کشور شان تلاش می‌کنند. 

سپاسگذاری و مسوولیت شهروندی: تجلیل از این روز باعث می‌شود مردم درک کنند که گذشته‌گان شان چقدر زحمت کشیده اند، جانفدایی کرده اند و برای آزادی و آوردن صلح در کشور حتا از خون شان گذشته اند. این روز حس فداکاری و بخشش را میان شهروندان کشور زنده می‌کند و برای همه‌ی شهروندان و حکومت یادآوری می‌کند که در مقابل هر عمل و کار شان در قبال ملت مسوول اند و باید مسوولان عمل کنند. علاوه بر آن، گرامیداشت از این روز باعث می‌شود که ملت و حکومت، از گذشته‌گان شان سپاسگزار باشند و هیچ وقت غرور بیجا نداشته باشند.

یک روز منحصر به فرد: افغانستان روزهای رخصتی عمومی بسیاری دارد، اما آن رخصتی ها هیچ وقت نمی‌تواند جای روز آزادی یک کشور را بگیرد. روز استقلال یک روز خاص و منحصر به فرد است که فرصت خوبی را برای همه‌ی شهروندان کشور فراهم می سازد تا گردهم بیایند و مشترکات شان را به همدیگر یادآوری کنند. بدانند که چرا زیر یک پرچم، با یک قانون اساسی و در یک سرزمینی به نام افغانستان زندگی می کنند. این روز، زمینه‌ی نزدیک شدن، همدلی و همیاری را برای مردم افغانستان فراهم می سازد.

چقدر عالی خواهد بود که همه ساله از این روز باشکوه، همه ی مردم افغانستان و حکومت، به‌صورت گسترده تجلیل و از فرصت پیش آمده برای ملت شدن استفاده ی مناسب کنند.

How
You Feel
In Kabul?