چرا دنمارکی ها شادترین مردم جهان اند؟

یک کشور به اساس کدام معیار ها عنوان شاد ترین کشور جهان را به خودش اختصاص می دهد؟ در پاسخ باید گفت که معیارهای بیشماری از جمله بهبود اوضاع امنیتی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی، میزان سطح سلامت جامعه ، داشتن یک زندگی بدون رنج و غم ، بیان نظریات خویش بدون ترس و هراس ، امکانات تحصیلی رایگان ، داشتن دموکراسی واقعی… و از این قبیل مسایل دیگر یک کشور را به شادترین کشور جهان مبدل می سازد. اما معیار های دنمارکی ها اندکی متفاوت است برای دانستن راز شاد بودن دنمارکی ها با کابل انسایدر همراه باشید:

همه ساله لیستی از شاد ترین کشور های جهان از سوی سازمان ملل منتشر می شود. در رده بندی سال ۲۰۱۷ کشور نروژ رتبهٔ اول شادترین کشور های جهان را از آن خود کرده و کشور دنمارک در ردهٔ دوم قرار گرفته است. کشور نروژ معیار هایی که در بالا متذکر شدم را مکمل نموده از اینرو از رتبهٔ چهارم به رتبهٔ اول شاد ترین کشور های جهان رسیده است اما دلایلی که کشور دانمارک را به شادترین کشور جهان در طی پنج سال رسانیده است علی الرغم معیارهای یاد شده یک سلسله کارهای خیلی ساده و جالب است از اینرو علاقمند شدم تا راز شاد بودن دنمارکی ها را با شما شریک نمایم:

زندگی یکی بر دیگری برتری ندارند: در این کشور همه  مردم زندگی مشابهی دارند  مانند هم لباس می پوشند مانند هم غذا می خوردند یعنی هیچ فرد از فردی دیگر بهتر نیست و کسی حسرت زندگی ،  دیگری را ندارد چون زندگی شان به یک سطح است حتا افراد پولدار این کشور خانهٔ معمولی و موتر عادی همچون سایر افراد این کشور دارند. این کار در واقع در میان مردم دنمارک به یک فرهنگ مبدل گردیده است.

از تکنالوژی کمتر استفاده می کنند: این مردم از طرف شب کامپیوتر ها و گوشی های خویش را خاموش می کنند  و به خانوادهٔ خود  بیشتر وقت می گذارند. دور هم جمع شده از کارهایی که در طول روز انجام داده اند قصه می کنند و از با هم بودن خویش تجلیل می نمایند. دولت دنمارک به این مساله نیز توجه جدی دارد چنانچه یکی از قوانین جالب در دانمارک، حمایت دولت این کشور از افرادی است که به تازه گی صاحب فرزند شده اند. کارفرماها موظف هستند 52 هفته مرخصی با حقوق برای پدر و مادرهایی که به تازه گی صاحب فرزند شده اند اختصاص دهند.

اهل مطالعه اند: مطالعه جزوی از کارهای روزمرهٔ دنمارکی ها است. ایشان پس از اینکه شب را در جمع با خانوادهٔ خویش می گذرانند قبل از خواب کتاب و مجلات شان را با خود به رختخواب های شان می برند و تا زمانی که نخوابیده اند مطالعه می کنند.

سرعت زندگی را پایین می آورند: ایشان برای لذت بردن از زندگی سرعت آن را پایین می آورند و از لحظه لحظهٔ زندگی لذت می برند. ایشان عجله در کار را نمی پسندند.

مهمانی: دنمارکی های دنیای حقیقی را بر دنیای مجازی ترجیح می دهند. حد اقل ماه یک بار مهمانی بزرگی را به راه می اندازند در این مهمانی نیاز نیست یک فرد خرچ و مصارف هنگفتی را بپردازد بل مهمانها همه با غذا های خودشان در مهمانی حاضر می گردند و انواع غذا ها را مشترک نوش جان می کنند.

از امور ساده لذت می برند: امروزه روانشناسان در مطالعات شان دریافته اند که لذت بردن از امور ساده همچون بودن در کنار دوستان، انجام بازی های سادهٔ ورزشی ، پیاده روی و غیره در پیشگیری از افسردگی کمک می کند و این همان رازی است که دنمارکی ها با استفاده از آن شاد هستند.

از اساس تربیت شده هستند: برای این مردم از اوایل کودکی در مدارس، راه راست ،صداقت و اعتماد ، آموزش داده می شود از اینرو دنمارکی ها مردمان با اعتمادی هستند تا جایی که دروازهٔ خانه، موتر و دکان ایشان همیشه باز می باشد و هیچ کسی  به مال همدیگر کاری ندارد چون در میان شان اعتماد وجود دارد و تا حال از رهگذر بی اعتمادی مشکلی ایجاد نشده است.

این بود راز شاد بودن دنمارکی ها.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?