۱۸ میزان – روز جهانی صحت روانی و عدم آگهی افغانها از مشکلات روانی

۱۸ میزان روز جهانی صحت روانی است. این روز در سال ۱۹۹۲م توسط سازمان صحت جهانی٬ جهت توجه بیشتر به اختلالات روانی٬ تاثیرات منفی آن به جوامع بشری و پیشگیری از آن ها٬ برگزیده شده است. این سازمان دارای یک ویب سایب جداگانه بوده که هدف آن بالا بردن سطح آگاهی مردم از صحت و صحت روانی است.

همان گونه که سلامت جسمی هر فرد در جامعه از ازرش بالایی برخوردار است٬ سلامت روانی افراد نیز دارای اهمیت زیاد است٬ اما در برخی از جوامع اختلالات روانی را به عنوان بیماری نمی شناسند. به سبب وجود فقر فرهنگی و سطح  پایین آگاهی٬ بیماری های روانی به عنوان یک عامل زشت که باعث سر افگندگی فرد در جامعه می شود٬ شناخته می شود.

سازمان صحت جهانی٬ صحت روانی را این گونه تعریف کرده است: سلامت روانی عبارت است از کیفیت زنده‌گی یک فرد که می تواند توانایی های خود را شناسایی کند و با استرس های روزمره به راحتی کنار بیاید. یک فرد سالم از لحاظ روانی باید بتواند به راحتی کار و زنده‌گی کند و با جامعه در مشارکت باشد.

در افغانستان عدم آگاهی از ناراحتی های عادی روانی مثل: اضطراب٬ افسردگی و وسواس…٬ سبب گردیده تا مشکلات روانی به یک معضل عمده تبدیل گردد. وزارت صحت افغانستان در این اواخر اعلام کرده است که بیش از شصت درصد نفوس افغانستان از ناراحتی های روانی رنج می برند و عوامل عمده این ناراحتی ها عبارت  اند از: جنگ٬ فقر٬ ناامنی٬ بیکاری٬ خشونت های خانوادگی٬ اعتیاد به مواد مخدر… این آمار در زن ها نسبت به مرد ها بیشتر است و زن ها از مشکلات روانی بیشتر رنج می برند. ۷۳ درصد زن ها و ۵۶ درصد مرد ها با مشکلات روانی دچار هستند. عدم دسترسی به تعلیم٬ دسترسی کم و یا عدم دسترسی به خدمات صحی و محروم بودن از آزادی شخصی٬ همه باهم یکجا شده و مشکلاتی را برای زن ها بوجود آورده که نسبت به مرد ها بیشتر از مشکلات روانی رنج می برند.

وضعیت ناگوار روانی مردم افغانستان ایجاب می کند که در این حوزه باید به صورت گسترده و موثر کار صورت گیرد. تعداد داکتران صحت روانی٬ مشاورین٬ روانشناسان و کارمندان اجتماعی افزوده شود. دولت و حمایتگران او در این بخش به اندازه کافی سرمایه گذاری کرده و برنامه های سازنده را روی دست گیرند تا آگاهی در سطح مکاتب٬ دانشگاه ها٬ مراکز آموزشی دیگر٬ مساجد٬ طبقه های مختلف مردمی و …. بالا رود و مردم احساس شرم خود را کنار گذاشته و در صورتی که کمک در دسترس باشد از آن بهره گیرند.

بیماری های روانی تاثیرات ناگوار زیادی بر فرد٬ خانواده و جامعه می گذارد و نظر به این که بین اختلالات روانی و بیماری های جسمی ارتباط مستقیم وجود دارد٬ باید به صحت  روانی توجه زیادی شود. فراموش نکنیم که ترقی و شگوفایی یک کشور وابسته به قدرت و توانایی مردم آن است٬ اما زمانیکه یک جماعت عظیم از مردم با این مشکلات دست و گریبان باشند٬ چگونه می توان انکشاف بیشتر را در سطوح مختلف انتظار داشت. پس گفته می توانیم توجه به صحت روانی امر بنیادین و انکار ناپذیر است.


نوشته‌ از: الهه مقصودی

How
You Feel
In Kabul?