دختران افغان بیشترعاشق ذایقهٔ این خوراکی ها اند:

دختران افغان از گذشته های دور تا امروز به یک سلسله خوراکی هایی که بیشتر از بازار تهیه می شود علاقمندی خاصی دارند و عدهٔ محدودی از دختران خواهند بود که این خوردنی ها را دوست نداشته نباشند. باید گفت که دهن بیشتری از دختران با دیدن این خوردنی ها آب جمع می کند ایشان وقتی این خوراکی ها را نزد کسی ببینند، می خواهند به شکلی از اشکال آن را بدست بیاورند حتا با یک صلاح سمرقندی خود شان را از طعم آن مستفید می سازند. دوستان در این متن کوتاه می خواهم علاقه دختران را در پیوند به خوراکی های مورد علاقه شان بیان کنم. در ادامه ، با کابل انسایدر همراه باشید.

ما علاقهٔ دختران را در پیوند به طعم خوراکی ها مورد بررسی قرار دادیم و در حین بررسی به نکتهٔ جالبی دست یافتیم و آن اینکه طعم  خوراکی هایی که دختران دوست دارند اکثرا ترش است. این نکته  شخصاً برایم حیران کننده بود. بعد رفتم روی این موضوع از لحاظ روانشناسی تحقیق کردم. سر انجام به این نتیجه رسیدم که، آنانیکه عاشق ذایقهٔ ترش هستند از لحاظ روانشناسی در گروه افراد برونگرا  شامل اند.  افراد برونگرا، قسمی که از نامش پیداست به افراد شاد و سر زنده و با نشاط تعلق دارد و از این معلوم می گردد که دختران بیشتر دارای طبع خوش و برونگرا هستند البته این موضوع قطعی نیست و در میان استثنا هم وجود دارد.

غوره: میوهٔ نارس انگور ، زردالو و برخی میوه های دیگر بوده و دارای طعم ترش است. دختران افغان با دیدن این میوه ترش خودشان را به سختی کنترول می کنند و هر چه زود تر بدست آورده و با نمک نوش جان می کنند.این میوهٔ ترش علاوه بر بازار ها و دکان ها در روی کراچی ها در نزدیکی های مکاتب و دانشگاه ها به فروش می رسد.

رواش: گیاهی با ساقهٔ نسبتا ضخیم و ذایقهٔ ترش است این گیاه را در افغانستان به نام چوکری هم یاد می کنند. از آن در تهیهٔ غذا های مختلف به کار گرفته می شود در ضمن به شکل خام نیز با نمک خورده می شود. دختران در افغانستان میل بیشتری به خوردن آن دارند.

قروت: از جمله پر طرفدارترین خوراکی ها در میان دختران است. قروت یکی از فرآورده های فرعی شیر است که به روش سنتی از جوشاندن، تغلیظ و یا خشک کردن دوغی که پس از کره گیری باقی می ماند و یا از ماست بدون چربی تهیه می شود. از قروت در خوشمزه ساختن اکثر غذا ها نیز به کار برده می شود در گذشته ها مادران قروت را در تغارهٔ مخصوصی به نام تغارهٔ قروتی می ساییدند و روی غذا های چون کچری قروت، آشک و منتو استفاده می کردند. کودکان اطراف تغارهٔ قروتی جمع می‌شدند تا در اخیر تنتل های قروت را نصیب شوند.

آلوبالو: این میوه سرشار از ویتامینC  بوده گاهی ترشی این میوه بیشتر از شیرینی آن می باشد. دختران این میوه را بابت ترش بودنش دوست دارند و با نمک نوش جان می کنند.

تخمهٔ آفتابگردان:  گیاهی با ساقهٔ بلند و گل دایره شکل همچون حلقهٔ آفتاب زرد رنگ بوده و در داخل آن تخمه های آن قرار دارد .این خوراکی برعکس خوراکه های قبلی طعم ترش ندارد اما اکثرا در فصل زمستان  دختران دوست دارند تخمهٔ آفتاب گردان را البته به شکل بریان شدهٔ آن را استفاده کنند.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?