دختران در امتحانات اینگونه نقل میکنند

 

همه‫ی دانشجویان وقتی نام امتحان را می‫شنوند، کمی آنان را استرس می‫گیرد و نگران می‫شوند. اما وضع زمانی خراب می‫شود که دانشجویان درس نخوانده باشند. در این صورت، آنان تلاش می‫کنند که از طریق نقل در امتحان خود شان را کامیاب کنند. در این‫جا به چند شیوه‫ی نقل توسط دانشجویان دختر پرداخته ایم. بعضی از دختران باور دارند «اگر در امتحانی نقل نشود، آن امتحان، امتحان نیست.» آنان فکر می‫کنند نقل کردن نور و نمک امتحان است. و اما چند شیوه‫ی راه‫های نقل کردن دختران در امتحان‫ها:

نقل از طریق پیامک: اکثریت دختران وقتی وارد دانشگاه می‫شوند، تازه از خانواده‫های شان اجازه‫ی داشتن موبایل را پیدا می‫کنندـ  از همین رو آنان قبل از برگزاری امتحان، در گروه‫های خود هماهنگی می‫کنند و گوش به زنگ پیامک‫ها برای نقل می‫باشند. در حین امتحان، دختران موبایل‫های شان را در گوشه‫ی چادر پنهان می‫کنند و از طریق گروپ چت‫ها با مشوره‫ی گروه‫های شان، سوال‫ها را حل می‫کنند. اگر در همان زمان متوجه شان شده باشید، عاجزانه مثل یک مورچه‫ی بی‫آزار به نظر می رسند.

نوشتن روی میز و دیواربعضی از ختران تلاش می‫کنند که در روز امتحان جزو اولین کسانی باشند که وارد صنف می‫شوند، با این که در روزهای عادی نیم ساعت ناوقت سر صنف حاضر می‫شدند. تمامی هنر آنان برای زود آمدن در روز امتحان این است که روی در و دیوار، روی چوکی و میز نقل بنویسند تا بتوانند در حین امتحان از آن استفاده کنند.

نقل نوشتن روی ورق و عکس گرفتن از آن برای اسکرین موبایل: خیل از دختران، مطالب مشکل را روی ورق نوشته می‫کنند. از آن عکس می گیرند و به عنوان عکس پس زمینه‫ی موبایل شان استفاده می‫کنند. در حین امتحان فقط با یک کلیک به نقل شان دسترسی خواهند داشت.

استفاده از کاغذ سفید: این شیوه یکی از شیوه‫های جدید نقل توسط دختران است. شاید مخترع آن جناب بنده، نویسنده‫ی این متن باشم. ولی نمی‫توان مطلق گفت، شاید خیلی‫های دیگر هم بلند باشند. به هر روی، این نقل طوری است که  کاغذ سفید را روی ورق های کتاب بگذاریم، روی آن تا زمانی فشار وارد کنیم که نوشته‫های کتاب در ورق سفید حک شود. درحین امتحان، از نقل شما استاد بویی هم نخواهد ‫برد، چون شما فقط یک ورق سفید پیش روی تان دارید.

نوشتن در بند و کف دست: شاید دیده باشید که بعضی وقت‫ها دستان دختران دانشجو سیاه و کبود گشته است. در این زمان بدانید که او امتحان دارد و از خشونت علیه زنان خبری نیست. دختران به‫خاطر کامیابی، چند ساعت پیش از امتحان، نکات مشکل را از قبیل نام اشخاص مهم، سال‫های مهم و غیره را در بند و کف دست شان می‫نویسند.

نشستن روی کتاب: شیوه‫ی دیگر این است که دختران کتاب را روی چوکی می‫گذارند و بالای آن می‫نشینند. وقتی توجه استاد طرف دیگر شود، با شتاب کتاب را گرفته، ورق می‫زنند و به راحتی نقل می‫کنند.

پاره کردن صفحههای کتاب: دختران در درس‫هایی که آن‫را هیچ یاد نمی‫گیرند، از خشونت استفاده می‫کنند. صفحه‫های مهم کتاب را از میان صفحه‫های دیگر جدا می‫کنند و در آستین خود می‫گذارند. در موقع ضرورت در روز امتحان از آن استفاده می‫کنند.

نقل گرفتن از دختران درس‌خوان: بعضی از دختران شب تا سحر درس می‫خوانند و مطالب را میخانیک می‫کنند. آنان به اصطلاح در درجه هم هستند. وقتی آنان در صنف می‫روند از سوی دختران تنبل مورد محاصره قرار می‫گیرند. دختران تنبل در روز امتحان، اطراف او طواف می‫کنند، گوشه‫ی چادر او را تکان می‫دهند، با قلم می‫زنندو یا هم پایش را با لگد می‫زنند تا شاید نقلی از او برای شان برسد. دختران تنبل تا نقل نگیرند، او را رها نمی‫کنند.

استفاده از موتور جستجوی گوگل در موبایل: وقتی از دختری در روزهای امتحان بپرسید که چرا درس نمی‫خوانی؟ اگر دوستش باشی او برایت پاسخ خواهد داد که «خدا گوگل را از روی ما کم نکنه.»

با این همه شیوه‫های نقل و ده‫ها شیوه‫ی دیگری که ما ننوشته ایم، درس خواندن بهتر از نقل است. چون نقل در همه جا کار نمی‫دهد و در آن وقت طعم تلخ کامیابی را خواهید چشید. بهتر است همه‫ی تنبل‫ها به‫خصوص دختران تنبل، به‫جای مصرف انرژی شان روی نقل، درس‫های شان را بهتر بخوانند.

How
You Feel
In Kabul?