دختر و پسر های عاشق به همدیگر چی پیام ها می فرستند؟

در حال حاضر عشق هایی که بر پایهٔ واقعیت بنا یافته باشد خیلی کمرنگ و در عوض عشق های دو روزه و شوقی، خیلی پُر رنگ به نظر می رسد. به اصطلاح عامه، زیر هر سنگی را که بلند کنی یک عاشقک دو روزه کله کشک می کند. به هر حال  این عشق و عشق بازی ها را که چه واقعی باشد و یا دروغی، از طریق پیام و پیام بازی ها یا به اصطلاح خارجی ها، با چت کردن ها، مستحکم می سازند. این دختران و پسران عاشق پیشه، در پیام های شان، حرف های خیلی قشنگ عاشقانه می نویسند که گاهی این حرف ها و کلمات به نحوی جادو کرده و قلبی هر چند سنگ و سخت را همچون موم نرم می  سازد. حالا از این نوع چت ها نمونه می آوریم:

 • پسر: سلام به روی ماهت به چشمان سیاهت.
 • دختر: سلام به شهزادهٔ رویا هایم.
 • پسر:اوه!!! از  کی تا حال شهزادهٔ رویا هایت شدم ها؟
 • دختر: از اولی که دیدمت.
 • پسر: چقدر شیرینی تو عزیزم.
 • دختر: سلامت عزیزم.
 • پسر: همیشه به یاد توام نازنین و بهترینم.
 • دختر:مام به یا تو هستم رفیق .
 • پسر: زنده‌گی من تو هستی.
 • دختر: تو از دردم چه می دانی؟
 • پسر: چطور؟
 • دختر: یعنی تو هم دنیای منی.
 • پسر:فقط خوشی مه دیدن تو است
 • دختر: مه هم بدون تو آرزوی مرگ می کنم.
 • پسر: یگانه آرزویم رسیدن به تو است
 • دختر: اولین و آخرین عشقم تو هستی .
 • پسر: چرا پیشم نیستی؟ چه کنم تا تو را به دست بیاورم؟
 • دختر: امممممممم چه بگویم؟ نمی فهمم.
 • پسر: روزی به هم خواهیم رسید؟
 • دختر: کوه به کوه نمی رسد آدم به آدم می رسد.
 • پسر: گل بانویم ، قندم ، مرا امید بخشیدی.
 • دختر: هرگز نا امید نباش عزیزم.
 • به آفریده‌گار عشق قسم دوستت دارم.
 • دختر: چقدر دوستم داری؟
 • پسر: برابر جانم.
 • دختر: چرا چنین دوستم داری
 • پسر: می خواهی بفهمی؟
 • دختر: چرا نه
 • پسر: شاعر میگه:
 • دختر: چه میگه
 • پسر: میگه: به خدا عشق به رسوا شدنش می ارزد – و به مجنون به لیلا شدنش می ارزد
 • دختر: به به …مه هم دوستت دارم عزیزم.

این کلمات به نحوی قلب هردو طرف را لمس کرده و آنها را غرق در دنیای دیگر می سازد دنیایی که آثاری از غم و اندوه در آن نیست. از این  سبب به چنین چت کردن ها عادت می کنند و می کوشند تا قشنگ ترین  جملات عاشقانه را نثار همدیگر کنند. گاهی شعر های عاشقانه را از طریق پیام به هم می فرستند و گاهی هم آهنگ های عاشقانه را.به هرحال اگر این عشق واقعی باشد و هیچ موانعی سد راه آنها قرار نگیرد خوشی و مسرت ایشان دوچندان می گردد در غیر آن چاهی است که بیرون برآمدن از آن کاری است بس دشوار چون درد جدایی و بی وفایی سخت جانکا است و گاهی انسان را از پا در می آورد و او را به انسان روانی مبدل خواهد ساخت.

How
You Feel
In Kabul?