عروس مورد علاقه ی یک خشو

به طور معمول خشوها دوست دارند تا به ذوق خودشان عروس انتخاب کنند. از همین سبب در دل خود هزاران بار دعا می‌کنند و بعضی وقتها هم تغویذ وشویست می گیرند و نذر می دهند تا پسران‌شان به ذوق خود، خانم خود را انتخاب نکند. در واقع، چنین مادرانی برای پسران‌شان خانم نه، بل برای خودشان دستیار و گوش به فرمان می‌خواهند. عروسان مورد علاقه‌ی خشوها قرار ذیل است:

عروس باید زیبا باشد: ویژه‌گی نخست سنوی مورد علاقه‌ی خشوها، زیبایی است. زیرا آنها با زیبایی عروس شان می‌خواند در برابر قوم و خویش، فضل فروشی و خود نمایی کنند و کسی گفته نتواند که «عروسی فلانی گک چقه بد رنگ است.»  در ضمن خشوهای افغانستان دوست دارند عروس شان اندکی چاق باشد، یعنی برعکس ممالک دیگر. در افغانستان به عروسان چاق نسبت به لاغراندام، ارجحیت داده می‌شود.

کارهای خانه را مثل برق انجام دهد: خشوها آرزو دارند تا سنوی شان تیزکار و فعال باشند. به اصطلاح  پنج انگشت شان، پنج چراغ باشد. کارهای خانه را به‌سرعت برق، انجام دهند و در مدت زمان اندک بتوانند چندین نوع غذا بپزند.

باسواد باشد ولی وظیفه‌دار نه: اگرچه برخی از خشوها دوست دارند، عروس شان بیسواد باشد تا هوش و فکرش به طرف کارهای خانه و خدمت به اعضای خانواده باشد. ولی عدهای دیگر، از شرم مردم که مبادا بگویند عروسش بیسواد است، ترجیع می‌دهند، عروس شان باسواد باشد، اما وظیفه نداشته باشد. زیرا اگر وظیفه داشته باشد به کارهای خانه به‌درستی رسیده‌گی کرده نمی‌تواند و تمام کارها برای خشو باقی می‌ماند که چنین وضعیت، خارج از حوصله‌ی خشوها است.

باید خیاطی بلد باشد: خیاطی بلد بودن عروس از یک نگاه مایه‌ی افتخار و خرسندی خشو می‌گردد و از سوی دیگر، نیاز ندارد که دیگر دوشک، پرده ها و … را به خیاط بدهد و پولش به‌ناحق در جیب خیاط برود.

عاجز و بیزبان باشد: این بیزبان بودن بدان معنا نیست که عروس از نعمت سخن گفتن بی‌بهره باشد. بل به این معناست که تیز زبان و بی‌بندوبار نباشد. عروس باید مثل کنیزان دربار، گوش به‌فرمان خشو باشد و در برابر هر حرف خشو سرا پا تسلیم باشد.

با سلیقه باشد: خشوها دوست دارند تا سنویی داشته باشند که خانه‌ی شان را همچون آیینه‌ی بلور، پاک و ستره نگهدارد. علاوه از آن، ذوق و سلیقه‌ی عالی در تزئین خانه داشته باشد.

اقتصاد خانه را در نظر بگیرد: ویژه‌گی دیگر سنوی مورد علاقه‌ی یک خشو، اقتصادی بودن عروس است. خشو می‌خواهد، عروسش از ریگ روغن بکشد. بدین معنا که اقتصاد خانه را مدنظر بگیرد. در ضمن اینکه خرچ خانه را به گونه‌ی منظم تا اخیر ماه برساند. یک مقداری از مواد خوراکه را نیز ذخیره داشته باشد که در موقع ضرورت از آن استفاده کند.

گوش به فرمان باشد: خشوها می‌خواهند، عروس شان همیشه به‌طور آماده‌باش، منتظر امر بماند تا کارهای خشو معطل نگردیده و سر وقت انجام شود.

How
You Feel
In Kabul?