ماهی ـ پرطرفدارترین غذای کابلیان

عقربهٔ ساعت تک تک‌ کنان خودش را به عدد دوازه نزدیک می ساخت و خبری از چاشتگاه می داد. همه روزه در این ساعت سفرهٔ ما آماده می بود اما برعکس روزهای قبلی کسی به غذا خوردن صدایم نزد. از جایم برخاستم تا سری به آشپزخانه بزنم به مجردی که در اتاق را باز کردم، بوی خوش سیر و مرچ و مصالح به مشامم رسید. دوان دوان به سوی آشپزخانه رفتم دیدم که مادرم ماهی بریان می کند. وی گفت: «هی ماهی خوارک ! بوی ماهی تو را کشان کشان به سمت و سوی آشپزخانه آورد ها؟»در حالی که لبخندی روی لب داشتم، سرم را به علامت تأیید تکان دادم و در آماده ساختن سفره با مادرم کمک کردم.مادرم درحینی‌ که ماهی را در روغن بریان می کرد گفت: کابلیان ازماهی چند نوع غذای دیگرهم آماده می کنند از قبیل ماهی داشی، کباب سیخی ماهی، قورمهٔ ماهی … اما ماهی بریان، غذای مشهور کابلیان است» من هم به شوخی گفتم :بلی، در جایی که ماهی بریان باشد انواع دیگرش را صبر است.

به واقعیت که ماهی از پرطرفدار ترین غذای دریایی بوده و خواص ضد التهابی دارد. مطالعات اخیر نشان می دهد که استفاده ازروغن آن باعث از میان بردن ویروس ها و باکتری ها می گردد . ویتامینD  و فسفرموجود درآن احساس تحرک و سرنده‌گی را در انسان به میان می آورد. بنابر توصیهٔ پزشکان، افراد باید هفتهٔ دو بار از ماهی استفاده کنند زیرا مقدار امگا ۳ موجود در آن موجب تقویت قلب و کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی می شود علاوه برآن خوردن ماهی قند خون را کاهش می دهد. لهذا  برای بیماران مبتلا به مرض دیابت توصیه می گردد تا هفته سه بار از ماهی استفاده کنند. باید گفت که فواید ماهی به همین چند نکتهٔ یاد شده  خلاصه نمی شود بل توضیح فواید آن از حوصلهٔ این متن خارج است.

 کابلیان در ضمن فواید این غذا بیشتر از آن به عنوان یک هوسانهٔ خوشمزه استفاده می کنند. از آغاز سرد شدن هوا یعنی از ماه های اخیر خزان  تا به آغازین روز های فصل بهار از آن استفاده می کنند و به دلیل خاصیت گرمی که دارد در فصل تابستان از آن استفاده نمی‌کنند. در گذشته ها ماهی‌ فروش ها در تمام اطراف و اکناف کابل وجود داشت اما مشهورترین آنها درچهاراهی پشتونستان قرار داشت و از رونق خاصی برخوردار بود. به ویژه در نزدیکی های سال نو خانواده های داماد مقداری زیادی ازماهی بریان را خریداری کرده و به عنوان نوروزی به خانهٔ نامزد پسر شان میبردند که اکنون این رسم پا برجاست.

کابلیان ماهی مورد نیاز شان را از دریای سروبی ، درونته و نغلو بدست می آورند اما تعداد ماهی خوران کابلی به حدی است که  این دریا ها  نیاز ایشان را به تنهایی مرفع ساخته نمی تواند از این سبب مقدارد بیشماری از ماهیان را از فارم های پاکستان به کشور وارد می کنند.

مردم ما در روز های رخصتی به ویژه در آدینه روز ها به سمت نغلو ، خاص برای ماهی خوردن می روند زیرا در نغلو مشهور ترین ماهی پزها وجود دارد که ماهی ‌پزی آنها در میان مردم کابل از شهرت خاصی برخوردار است. به هررو ماهی را نه تنها بابت خوشمزه بودن آن بل جهت فوایدی که دارد به طور حتمی هفته یک یا دو بار استفاده کنید


نوشته از: مطواع کبیر

 

How
You Feel
In Kabul?