۵ آهنگ احمد ظاهر که از  زنگ دل می‌کاهد

احمد ظاهر، هنرمند تکرار نشدنی و سلطان قلب‌های بسیاری‌ها در افغانستان است. او در آهنگ‌هایش سبک منحصر به فردی دارد و آواز سحرآمیزش باعث شده که در تمام آهنگ‌هایش یک دنیا شور و جذبه را در شنونده‌گان بیدار کند. حالا سال‌هاست که دیگر هنرمندان نیز از سبک او تقلید می‌کنند و برای شان در جامعه هوادارانی پیدا می‌کنند. ما در ا‌ینجا به پنج آهنگ احمد ظاهر پرداخته ایم که می‌تواند از زنگ دل هر شنونده‌ای بکاهد:

آهنگ «از غمت ای نازنین عزم سفر می‌کنم»: شعر و کمپوز این آهنگ با وصف اینکه کمی غم انگیز است، اما چنان با احساس خوانده شده که شنونده را به وجد می‌آورد و محو دنیای خیالات می‌سازد.

آهنگ «گر زلف پریشانت، بر دست صبا افتد»: این آهنگ قادر است روح لطیف شنونده را لمس کند و به آن آرامش بخشد. شعر این آهنگ بیانگر زیبایی‌های معشوق است و آواز احمد ظاهر به این زیبایی‌ها جذبه‌ی دوچندان بخشیده است.

آهنگ «خدا بود یارت، خدا نگهدارت»: شنیدن این آهنگ به یقین که اشک‌های شنونده را در می‌آورد، زیرا این آهنگ حدیث جدایی‌های یار، خطر کردن‌ها و مرگ‌های بی‌خبر و نا به‌هنگام را بیان می‌کند. این آهنگ، احساسات و عواطف شنونده را از طریق اشک‌هایش لبریز می‌سازد.

آهنگ «ای ساربان آهسته ران»: احمد ظاهر در این آهنگ شعر سعدی بزرگوار را در قالب کمپوز آرام و گوشنواز ادا کرده است تا حدی که شنونده را غرق دنیای آهنگ می‌سازد. شنونده با تعقیب آهنگ گمان خواهد برد که با همان کاروان به سوی سرمنزل حقیقی خود در حرکت است.

آهنگ «لیلی لیلی جان»: این آهنگ در اصل یک آهنگ فولکلور هزاره‌گی است که مرحوم احمد ظاهر، آنرا به شکل آهنگ شاد اجرا کرده و به واقعیت، این آهنگ زنگ دل‌ها را می‌زداید. احمد ظاهر احساس شادی و نشاط را از راه این آهنگ در وجود شنونده‌گانش منتقل می‌سازد.

هرچند که نمی‌توان میان آهنگ‌های احمدظاهر فرق قایل شد و یکی را از دیگری بهتر دانست، اما به راستی که آهنگ‌های وی عشق را در دل زنده می‌کند و به آدم احساس طراوت و بهتر بودن می‌دهد. آهنگ‌های احمدظاهر بشنوید و لذت ببرید.

How
You Feel
In Kabul?