کوچهٔ گل‌فروشی شهرنو کابل

کوچهٔ گل‌ فروشی شهرنو، قشنگ‌ ترین کوچهٔ کابل بوده و زیبایی آن نیاز به توضیح ندارد چون هر جاییکه گل باشد طبیعی است که آنجا زیباست. من خودم هرگاهی که سری به شهرنو کابل می‌زنم ولو کاری با کوچه‌‌ٔ گل فروشی نداشته باشم باآنهم یک بار از این کوچه دیدن می‌کنم اگرچه گلی نمی خرم اما دیدن گل ها  مرا  شاد و خوشبویی آنها سر زنده‌ام می سازد. همچون من اغلب مردم ولو نیازی به خریدن گل نداشته باشند باز هم به این کوچه رفت و آمد دارند و از دیدن گل ها حظ می‌برند، زیرا انسانها طبیعتا زیبا پسندند از این‌ روهر گاهی که چشم ایشان با پدیده ‌زیبایی برخورد کند، پای ایشان به خودی خود بدان سو کشانیده می‌شود.

 این کوچه در قسمت چهاراهی طره‌ باز‌خان درمقابل کوچه مرغ ها موقعیت دارد و به گفتهٔ دکانداران آن، این کوچه از قدامت زیادی برخوردار نیست ، بل حدود ۶۵ یا ۷۰ سال از قدامت آن می‌گذرد. این کوچه در گذشته ها به نام کوچه‌ مرغ ها مشهور بود پس از اینکه در این کوچه، گلها  به شکل ابتدایی یعنی در سبد ها به فروش می‌رسید و این روند خرید و فروش گل در آن ادامه یافت، به نام کوچه گل فروشی عنوان داده شد و تا کنون به این نام مشهور است.

گل فروشی بهار و گل فروشی اتفاق، نخستین دکانهایی بودند که در این کوچه آغاز به کار کردند. این دکاندار ها ابتدا از گل های مصنوعی استفاده می‌کردند و استفاده از گل تازه چندان رواج نداشت لذا ازگل های کاغذی همچون کاغذ گدی پران در گلپوش ساختن موترعروس و در جشن ها  برای تزئین جاده ها و محل جشن، از آن استفاده می‌کردند اما رفته رفته به جای گل مصنوعی از گل تازه استفاده کردند چنانچه گل تازه را از کشور پاکستان ، هندوستان و هالند وارد می‌کردند و تا امروز در این کوچه گل تازه به فروش می‌رسد.امروزه خوشبختانه علاوه بر اینکه گل تازه را از خارج  کشور وارد می‌کنند از گل های وطن خودمان نیز استفاده می‌کنند چون گل های سمت شمالی ، چاریکار… و غیره.

 گل های این کوچه برای مناسبت های ویژه به فروش می‌رسد فرض مثال در محافل مختلف از گل استفاده می‌شود به طور مثال برای سبد گل شیرینی خوری، گل دست عروس، موتر گل‌پوش تزئین استیج های مختلف از گل استفاده می‌کنند. همچنان مردم ما، در روز زن ،  روز مادر  ، روز معلم ، روز فراغت از دانشگاه و دیگر مناسبت ها،  دسته های گل تازه می‌خرند و به همدیگر هدیه می‌دهند.

در نتیجه می‌توان گفت که این کوچه از کوچه های پرطراوت شهرنو کابل بوده و زیبایی آن مرهون گل های قشنگی است که نمای این کوچه را پر چشم همگان خاص ساخته است.

 


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?