ده هنر پیشه سینما که نام مستعار در افغانستان پیدا کرده اند

وقتی افغانها فیلمی را تماشا میکنند٬ به داستان فیلم و چی در همان لحظه در فیلم میگذرد علاقمند میشوند. آنها دنبال اینکه نقش مرکزی فیلم را کی اجرا کرده و تهیه کننده و کارگردان فیلم کی هست نمیروند. اگر هنر پیشه را در فیلم دومی دیدند ماخذ شان همان نامی هست که در فیلم اول دیده بودند.

در بعضی حالات هم نام های اصلی هنرپیشه های سینما چون از دوست و یا کسی دیگر شنیده اند٬ تغیر شکل میکند و نام اصلی هنرپیشه به باد فراموشی میرود.

این هم لیست هنر پیشه های سینمای هالیوود و بالیوود که با گذشت سالها بدون اینکه خبر باشند نام مستعار یافته اند.

 مامالانی: هیما مالینی هنرپیشه هندی یکی از هنرپیشه هایی هست که علاقمندان زیادی در افغانستان دارد. باوجود این همه علاقمند ویرا به نام اصلی اش تعداد اندک شاید در افغانستان بشناسند.

رامبو: سیلویستر سلون٬ که در افغانستان مشهور به رامبو هست٬ هنرپیشه امریکایی هست که در فیلم رامبو منحیث مجاهد در افغانستان در مقابل اتحاد جماهیر شوروی سابق جهاد کرده است.

 غلام مصطفی: نانا پاتیکر هنر پیشه هندی هست که برای اولین بار در نقش مرکزی در فیلمی به نام غلام مصطفی ظاهر شد. پس از این فیلم این هنر پیشه در میان افغانها به نام غلام مصطفی شهرت پیدا کرد.

تلسی ویرانی: هنرپیشه سریال های هندی تلسی ویرانی کسی که تا حال کسی با نام اصلی او معرفی نیست.  شهرت تلسی پس از سریال “زمانی خشو هم عروس بود” هست.  سمرتی ایرانی نام اصلی٬ تلسی ویرانی است.

 سونیل شکتی: سونیل شیتی هنر پیشه هندی با تغیر اندک در نام به سونیل شکتی مشهور هست. چون شکتی کلمه هندی هست و افغانها معنی آنرا میدانند پر معنی تر هست و به نظر عام تخلص آقای سونیل “شکتی” با معنی هست.

 سارا دیوی: شری دیوی٬ هنرپیشه نقش مرکزی خانم در فیلم خدا گوا٬ در افغانستاه به سارا دیوی شهرت دارد. دلیل تغیر نام وی همین هست که هندی ها نام ویرا در انگلیسی Siri نوشته اند.

داکتر دین: انوپم خیر به دلیل اجرای نقش های حاشیوی فیلم ها میان افغانها به نام اصلی خود شهرت خاصی ندارد. اما به نام داکتر دین از شهرت خاص برخوردار هست.

طوطی شاه: امیت شاه هنر پیشه نقش های منفی فیلم های هندی در افغانستان را کسی نمیشناسد تا زمانیکه اسم مستعارش “طوطی شاه” گرفته شود. طوطی شاه چون نام جالبی در دری هست افغانها این نام را ترجیع میدهند.

 ماما تاکور: ماما تاکر نامی هست که پس از فیلم دل والی در میان زیادتر افغانها مروج گردید. این نام اکثر برای یکی از دوستان تعین میشد و او همیشه به نام ماما تاکر مثمی میشد. نام اصلی این هنر مند پریش راول هست.

 پرینا باسو: پرینا باسو هنرپیشه سریال های هندی هست که مانند تلسی ویرانی از نام واقعی وی اندکی باخبر اند. اما این هنر پیشه در افغانستان علاقمند زیاد دارد.

شهرت پرینا ویرا از نقش مرکزی وی در سریال “آزمون زندگی” زیاد شد. نام اصلی پرینا باسو٬ شویتا تیواری است که در افغانستان شاید بسیار اندک کسانی باشد که بفهمند.

How
You Feel
In Kabul?