پدماوتی ـ خبرسازترین فیلم بالیوود ۲۰۱۷

پدماوتی تازه‌ ترین فیلم حماسی ، تاریخی بالیوود بوده که تا هنوز به بازار نیامده است . این فیلم توسط یکی ازمشهورترین کارگردان های بالیوود ، سانجای لیلا بنسالی، کارگردانی شده است. محتوای آن از تفسیر شعرحماسی زیر عنوان« پدماوت » که در سال ۱۵۴۰ توسط  ملک محمد جائسی سروده شده، گرفته شده است. همچنان با تاثیر پذیری از یک فیلم هندی دیگر «چیتوررانی پدمنی » که به زبان تامیلی  در سال ۱۹۶۰ ،  بوده، ساخته شده است. بازیگران نقش اصلی این فیلم دیپیکا پادوکون در نقش رانی پدماوتی ، شاهد کاپور در نقش مهاراجا رتن سینگ و رانویر سینگ در نقش سلطان علاءالدین خلجی است. نویسندهٔ این فیلم ، سانجای لیلا بنسالی همراه با پرکاش کاپادیا بوده و بودجهٔ آن در حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ کرور است.

داستان این فیلم را قوم راجپوت ها که یکی از اقوام هندو است شکل می دهد. و محور اصلی آن روی پدماوتی ، ملکهٔ راجپوت ها که در زیبایی بی نظیر بوده است، می چرخد. پدماوتی خانم  یکی از حکمروایان میوار زیر نام رتن سینگ است و علاءالدین خلجی فرمانروای دهلی که از نژاد ترک ـ افغان  بوده است از زیبایی پدماوتی اطلاع یافته و خواستار وی می گردد.او برای بدست آوردن پدماوتی ، بالای حکومت راجپوت ها حمله می کند. عساکر راجپوت  تا آخرین نفس های شان مبارزه می کنند. در این نبرد تعداد زیادی از افراد به قتل می رسند. پدماوتی می داند که با از میان رفتن عساکر راجپوت ها حکومت رو به زوال شده وعلاءالدین، او را بدست خواهد آورد . لهذا  برای حفظ آبرو و ناموس راجپوت ها با جمعی از زنان قوم خویشتن، خویش را در گودالی از آتش می اندازند و خودشان را از بین میبرند . دراینجا قهرمانی قوم راجپوت ها به تصویر کشیده شده است. زیرا پدماوتی مرگ را در برابراز دست دادن آبرو وعزتش ترجیح می دهد.

این فیلم قرار است در اول دسامبر سال ۲۰۱۷ منتشر شود ، ولی نشر و پخش آن ، یک سلسله مخالفت هایی را در قبال دارد. واکنش ها در برابر این فیلم برای بار نخست از سوی حزب« شیری راجپوت کرنی سینا» ، آغاز گردید. کرنی سینا عضو برجستهٔ این حزب بوده و از نژاد راجپوت ها است. وی باورمند است که سانجای لیلا بنسالی تاریخ را به گونهٔ اشتباه رقم زده است واز چهرهٔ پدماوتی تأویلی بی جا کرده است زیرا ایشان  رقصیدن پدماوتی را در یکی از صحنه های فیلم بدون چادر ننگ برعزت راجپوت ها می دانند دوم اینکه می گویند در این فیلم میان پدماوتی و علاءالدین رابطهٔ عاشقانه نشان داده شده و سوم چهرهٔ علاءالدین را خشن به تصویرکشیده اند، در حالیکه چنین نبوده است.از اینرو واکنش  های شدید در برابر نشر این فیلم از خود نشان داده اند.

این فیلم مخالفت هایی را در میان احزاب سیاسی هند به میان آورده است به گونهٔ مثال: یکی از اعضای حزب  B.J.P« بهارت جنتا پارتی» در صفحهٔ فیسبوکش نوشته است: « هر کسی‌که سانجای لیلا بنسالی را با کفشش بزند برایش جایزه خواهم داد. حزب کانگرس ملی هند ، این گفته را تقبیح نموده است.با وجود آن، افراد کرنی سینا ، آقای بنسالی را در حین کارگردانی یکی از صحنه های فیلمش مورد لت و کوب قرار دادند که این عمل واکنش همه بالیوود را برانگیخت. در ضمن افراد کرنی سینا آیینه های قصر پدماوتی را که ۵۰ سال قدامت داشت شکستاندند. یک ماه بعد از این عمل ، زمانی‌که یک صحنه ٔ این فیلم در شهر پولاپور فیلمبرداری می شد. گروهی از افراد مسلح که تعداد شان در حدود ۲۰ تا ۳۰ نفر بود بر صحنهٔ کارگردانی فیلم حمله‌ ور شدند براطراف صحنه پترول پاشیدند  و آن را به آتش کشیدند.

درحال حاضر اخطاریه ها، سنگ اندازی ها و مشکلات زیادی نشر این فیلم را پرمخاطره ساخته است. چنانچه کرنی سینا اظهار داشته است که قبل از نشر این فیلم باید ابتدا آن را ببیند در غیرآن تمام سینما های هند را به آتش خواهد کشید. و در نوامبر ۲۰۱۷ ، راج . ک. پروهیت ـ سیاستمدار هندی . عضو برجستهٔ سازمان B.J.P گفته است تا این فیلم متوقف ساخته شود زیرا رقصیدن ملکهٔ راجپوت ها را خلاف فرهنگ خویش می داند و از وزارت اطلاعات و فرهنگ خویش خواسته است تا کارگردان این فیلم محاکمه گردد.نه تنها کارگردان این فیلم بل بازیگران آن نیز زیر تهدید شدید قرار دارند تا جایی که  پولیس مومبایی برای دیپیکا امنیت ویژه را در نظر گرفته است. زیرا حزب بهارت سماج گفته است هر کسی سر آقای بنسالی و دیپیکا را بیاورد برایش پنج کرور جایزه خواهد داد و جزب B.J.P این جایزه را تا ده کرور بلند برده است. به هررو معلوم نیست که این فیلم بالاخره به بازار خواهد آمد یا خیر.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?