آب باران مفید است یا مضر؟

ما باران را به عنوان رحمت خدا می شناسیم. رحمتی که از آسمان باریده  سر و روی طبیعت را شست و شو داده  زمین را سیر آب می سازد.  برای دانستن اینکه آیا آب باران  قابل استفاده است یا خیر با کابل انسایدر همراه باشید:

 در گذشته همینکه که باران می بارید مردم سطل ها و ظرف های بزرگ را زیر آب باران قرار می دادند و پس از ختم باران  و ذخیره شدن آب آن مدتی انتظار می کشیدند تا گرد و غبار آب آسمان ته نشین گردد پس از آن، آب صاف شدهٔ باران را برای نوشیدن، دم کردن چای، شستن لباس، حمام کردن … استفاده می نمودند. مردم باورمند بودند که آب باران مفید است زیرا ایشان فواید آن را تجربه نموده بودند به طور مثال خانم ها، وقتی از آب باران در شستن لباس کار گرفتند متوجه شدند که لباس ها در این آب خوبتر پاک شده و صابون و پودر لباس شویی در این آب ، به بهترین وجه کف می کند از اینرو به طور مداوم مقداری از آب باران را برای لباس شویی ذخیره می نمودند. و یا فواید دیگر این آب در رشد و نموی مو ها قابل ذکر است چون این آب از مو رفتگی جلوگیری کرده در ضمن مو ها را قوی و مستحکم می سازد.

اما عده یی از پزشکان نوشیدن آب زیر زمینی را بر آب باران ترجیح می دهند زیرا به باور آنان آب باران ممکن نسبت به آب زیر زمینی اندکی اسیدی باشد و منرال نداشته باشد. ایشان  می گویند: نوشیدن آب بارانی که پس از شستن گرد و غبار معلق در هوا بدست بیاید ایدهٔ خوبی نیست.اما اگر آب باران از آلودگی ها پاک ساخته شود و پس از جوش دادن مورد استفاده قرار بگیرد مضر نخواهد بود چنانچه پیامبر اکرم (ص) این آب را شفا بخش تلقی نموده است. ایشان فرموده اند که آب باران را قبل از رسیدن به زمین  در ظرف پاک گرفته سپس یکی از سوره های حمد ، ناس ، فلق و توحید را هفتاد مرتبه بالای آن بخوانید بعد یک گیلاس صبح و یک گیلاس شب بنوشید این آب شفا بخش جسم و جان است. چرا که مایه پاکیزگی بدن شده از بیماری ها جلوگیری می کند و خدا فرمود: از آسمان بر شما آبی فرو می فرستد تا با آن شما را پاکیزه و پلیدی شیطان را از شما دور کند.

در اخیر باید گفت که اگر از آب باران استفاده می کنید از صحی بودنش خودتان را مطمئن سازید بعد مورد استفاده قرار دهید.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?