آمادگی های کابلیان به پیشواز سال نو

زمانیکه گام های سبز بهار هنوز در راه می باشد، مردم افغانستان به ویژه کابلیان یک سلسله آمادگی های لازم را به پیشواز  فصل طراوت و تازگی  اتخاذ می نمایند. یعنی به میزبانی بهار نشسته قدوم مبارک آن را به فال نیک می گیرند از اینرو ماه آخر سال را با این آمادگی ها سپری می نمایند:

خانه تکانی: تقریبا دو هفته یا یک هفته قبل از فرا رسیدن سال نو، زنان و دختران دست و آستین بلند کرده  به پاکاری و خانه تکانی آغاز می کنند. و برای سال نو تمام اتاق ها، صحن حویلی همه جا را ستره می سازند.

پخته تکانی: از آمادگی های دیگر سال نو پخته تکانی است. دوشک ها و بالش هایی که در طول سال در اثر استفادهٔ زیاد بد شکل می شوند، خانم ها در نزدیکی های سال نو پخته های آن را یا خودشان با دست ریشیده چوب می زنند و یا هم در بدل پول به نداف داده تا پخته های دوشک های شان را بزنند و مرتب بسازند. با تکانیدن پخته ها، دوشک ها نرم گردیده و حجم آن زیاد می شود گویا دوشک جدید خریداری شده باشد.

رنگمالی: از اینکه مردم ما در فصل زمستان بابت گرم ساختن خانه های شان از بخاری چوبی ، سنگ زغال… و غیره استفاده می کنند، خواهی نخواهی این بخاری ها در طول فصل زمستان بابت تولید دود، رنگ اتاق ها را آلوده می سازد. از این سبب مردم ما در ماه حوت و نزدیکی ها بهار خانه های دودآلود شان را با رنگمالی نمودن، پاک می سازند.

تغییردیکوراسیون خانه: دیکور خانه پس از گذشت یک سال خسته کن به نظر میرسد بدین ملحوظ اکثری از خانم ها با تغییر پرده ها دوشک ها ، فرش و دیگر لوازم تزیین، خانه های شان را تغییر می دهند یعنی چهرهٔ خانه را به اصطلاح، نور و نمک می بخشند. ولی آنانی که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند فقط می کوشند با تغییر جاهای برخی از وسایل خانه و پاکاری نمودن آن، به خانهٔ شان رنگ دیگری ببخشند.

خریداری لباس: بسیاری از خانواده های برای سال نو به محل های خریداری رفته برای خود و فرزندان خویش لباس های جدید میخرند زیرا مردم بدین باور اند که با پوشیدن لباس جدید در سال نو تا آخر سال صاحب لباس جدید خواهند بود.

خریداری مواد خوراکی: خوراکه جزءعمدهٔ نوروز را شکل میدهد. نوروزغذا های مختص به خودش را دارد ازجمله خوراکی مشهور سال نو، تهیهٔ هفت میوه از قبیل: کشمش سبز، کشمش سرخ ،چهارمغز، پسته، بادام، کشته، سنجد، است. مردم ما برای سال نو این میوه ها را خریداری کرده و تر میکنند در ضمن خوراکه های دیگری چون: ماهی، جلبی کلچهٔ نوروزی که فقط و فقط به مناسبت سال نو در بازار به فروش میرسد، خریداری مینمایند. کلچه های نوروزی  نسبتا بزرگتر بوده که با کاغد های رنگه آراسته می باشد. مردم نظر به وسع و توان خویش، از این خوراکی ها خریداری می کنند.و از نو روز تجلیل به عمل می آورند.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?