آیا حرف زدن با خود نشانهٔ بیماری است یا سلامتی؟

اکثری از افراد  اعم از اقارب ، دوستان و همکاران… را می بینم که با خود شان حرف می زنند گاهی ناخود‌آگاه  می خندند و یا شکوه‌کنان گریه سر می دهند وقتی با این چنین افراد بر می خوریم بی درنگ ایشان را دچار اختلال روانی می پنداریم. خود مان را از آنها دور می گیریم تا مبادا آسیبی برای ما برسانند. گاهی که این اتفاق برای خود مان رخ می دهد از خود می پرسیم: مگر من دیوانه شده ام؟ به هر صورت برای دانستن پیامد های حرف زدن با خود، با کابل انسایدر همراه باشید:

روان‌پزشکان برخلاف نظر عامه می گویند که حرف زدن با خود بیماری نیست و اغلب افراد این تجربه را در طول عمر خود حتی برای یک بار دارند. مطالعات نشان می دهد که حرف زدن با خود نه تنها علامت دیوانگی نیست، بلکه شتاب عمل فرد و ادراک وی را بیشتر می کند. در ضمن فواید دیگری نیز دارد که در ذیل توضیح می گردد:

اعتماد به نفس را بالا می برد: افراد زمانی که تحت فشار های روانی همچون ناسازگاری های زندگی ، خانوادگی، شکست و ناکامی های پی در پی قرار می گیرند با خودشان درد دل کرده  از زاویه سوم شخص خودشان را مورد قضاوت قرار می دهند و از این رهگذر ذهنشان را از افکار منفی و ناخوشایند خالی می سازند با این کار خودشان را تسلی داده به ادامه زندگی ترغیب می کنند و در نهایت اعتماد به نفس از دست رفته‌ شان را دوباره بدست می‌آورد.

میزان استرس را کاهش می دهد: صحبت کردن با خود، آرامش درونی شما را تأمین می کند چون شما با حرف زدن با خود نابسامانی های ذهنی تان را نظم می بخشید و در نتیجه به آرامش کلی دست می یابید.

قوهٔ تمرکز تان را تقویت می بخشد: روانشناسان می گویند آنهایی که با صدای بلند با خودشان حرف می زنند ، قابلیت برنامه ریزی بهتری برای کار های خود دارند. حافظهٔ این افراد قوی است و در روابط اجتماعی خویش موفق تر از دیگران به نظر می رسند.

حافظهٔ تان را نیرو می بخشد: افرادی که با آواز بلند درس های شان را تکرار می کنند جملات را به خوبی پیش چشم شان مجسم ساخته  در نتیجه مطالب به خوبی جذب حافظهٔ شان می گردد در ضمن  به خاطر آوردن جملات نیز ساده‌تر می گردد. زیرا با حرف زدن با خود، آن هم با صدای بلند میکانیسم های حسی فعال می گردد در ضمن نیروی جذب حافظه تقویت می شود. پس افرادی که با خودشان حرف می زنند را دچار بیماری روانی مپندارید. ولی اگر روند حرف زدن توأم با حرکات غیر عادی بیش از حد تکرار گردید در آن صورت نگران کننده است و فرد می تواند با پزشک مربوطه مراجعه نماید.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?