آیا می‌دانید هوش هیجانی چیست

هوش یکی از مهمترین سازه های فرضی است که از زمان مطرح شدن آن توسط آلفرد بینه در اوایل قرن بیستم همواره برای تبیین موفقیت شغلی و کارآیی به کار رفته است. هوش عاطفی زمانی مورد توجه قرار گرفت که دنیل گولمن در سال 1995 کتاب خود را با عنوان ” چرا هوش عاطفی  می‌تواند مهمتر از IQ ” باشد، به چاپ رساند. پس از آن دانشمندان  معتقد شدند که ضریب هوش هیجانی افراد (EQ) از ضریب هوشی (IQ) ‌آنها مهمتر است . برای دانستن مفهوم هوش هیجانی در ادامه با ما همراه باشید:

هوش هیجانی به این معنا نیست که شما بالغ‌تر ، دانسته تر و بهتر از دیگران باشید بل هوش هیجانی به معنای توانایی تشخیص و درک احساسات خودتان یا تشخیص احساسات دیگران و همدردی با آنهاست. افرادی که دارای هوش هیجانی یا عاطفی اند آنهایی اند که احساسات شان را به خوبی کنترول می کنند فرض مثال در شدید ترین مشاجره ها، آرامش و خونسردی خود را حفظ کرده  واکنش نشان نمی دهند بل ابتدا به عمق موضوع داخل می‌شوند و علل مشاجره را دریافته ، راه حل منطقی برای آن دریافت می کنند. این مهارت را تمام رهبران جهان دارا اند وگرنه بدون آن، رهبری یک دولت، دشوار خواهد بود؛  به طورمثال  مردم در رسانه های امروزی تمام عقده های شان را در برابر دولت و رهبران آن بازگو می سازند تا حدی که ایشان را مسخره ساخته با طنز ها و انتقادات شدید بر شخصیت رهبران لطمه می زنند اما رهبران علی‌الرغم داشتن صلاحت های فراوان، واکنشی از خود نشان نمی دهند. اینها همه نشان دهندهٔ هوش هیجانی ( عاطفی ) است. البته  داشتن این نوع هوش تنها مربوط رهبران نمی شود همهٔ افراد با داشتن چنین مهارتی می توانند به اهداف، بالاخره به موفقیت دست یابند.

مهارت های هوش هیجانی عبارت اند از:

۱ـ خودآگاهی:  یکی از مهارت های هوش هیجانی درک احساسات، توانایی ها، و داشتن اعتماد به نفس است. افرادی که از چنین مهارتی برخوردار باشند با کوشش و پشت کار، در تمام عرصه ها به ویژه عرصهٔ کاری به خوبی از آب بدر می‌آیند.

 ۲ـ خود گردانی: یعنی مدیریت عواطف، افراد به وسیلهٔ این مهارت، ترس ، استرس و عصبانیت شان را کنترول می‌کنند.

۳ـ آگاهی اجتماعی: به معنای درک احساسات دیگران. به طور مثال برخی از شاگردان خجالتی با داشتن اختلال روانی از نفهمیدن و انتقاد، هراس دارند. بنابر آن آموزگار بی تجربه و بدون آگاهی اجتماعی همان شاگرد خجالتی‌اش را مرتب در برابر شاگردان دیگر بابت ندانستن درس، مسخره می‌سازد اینجاست که روحیهٔ شاگرد را رسما به قتل می‌رساند اما افرادی با آگاهی اجتماعی احساسات جانب مقابل را درک کرده مطابق آن عمل می‌نمایند.

۴ـ مهارت های اجتماعی: ، این مهارت ها شامل تاثیر گذاری  و رهبری است، یعنی فردی که در اجتماع با کار کردهایش تاثیر گذار و مفید واقع گردد و توانایی رهبری درست را داشته باشد ولو این رهبری نمودن یک دفتر کاری باشد و یا اداره و کنترول محیط خانواده. همچنان توانایی برقراری ارتباطات را نیز داشته باشد.

این بود گفته های اندک در پیوند به هوش هیجانی ( عاطفی)


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?