آیا می‌دانید چرا انگلیسی به عنوان زبان بین المللی انتخاب شده است

وقتی از دانش‌آموزان و یا هر کسی  پرسیده شود که چرا می‌خواهید زبان انگلیسی بیاموزید یکی از پاسخ های ایشان صد در صد این است که:« چون انگلیسی زبان بین المللی است» این پاسخ کلیشه‌یی را بار ها شنیده ‌ام اما کمتر کسی خواهد بود که بداند چرا انگلیسی به عنوان زبان بین المللی انتخاب شده است و در حال حاضر به عنوان عام‌ترین زبان برای برقراری ارتباطات در سطح جهان مورد کاربرد قرار می‌گیرد در این نوشته دلایلی که زبان انگلیسی را به عنوان زبان بین المللی مطرح ساخته است، مورد بررسی قرار خواهیم داد:

داشتن مستعمرات زیاد: شاید بدانید که خاستگاه اصلی زبان انگلیسی بریتانیا است. این کشور در طول تاریخ از مستعمرات زیادی برخوردار بود. اولین مستعمره آن در کشور آمریکا  ) ویرجینیا ) بود که در سال ۱۶۰۷ اتفاق افتاد. علاوه بر آمریکا ، انگلیس با آسیا و در کشورهایی همچون هند ، و آسیای شرقی نیز تجارت می کرد و رابطه داشت. هم چنین استرالیا هم تبعیدگاهی برای زندانیان انگلیسی بود و بسیاری از آنها در آنجا ساکن شدند. سلطه بریتانیا به مستعمرات خود بیش از سه قرن طول کشید و در قرن نوزدهم مستعمرات انگلیس در سراسر جهان وجود داشت. از این رو در طی این مدت انگلیس ها در مستعمرات خود سبک و زبان خود را گسترش می دادند حتا اگر نیاز می‌شد از زور استفاده می‌کردند. پس از اینکه مستعمراتش به استقلال شان دست یافتند  باز هم زبان انگیسی را به عنوان زبان رسمی شان ادامه دادند بدین سبب کشور های زیادی به زبان انگلیسی تکلم کرده و قدرت این زبان را افزایش دادند.

 اختراعات و تکنالوژی : اختراعات زیاد در این زبان سبب شد تا به نیروی این زبان بیفزاید. چنانچه توماس ادیسون با ۱۰۰۰ نوع اختراعش جهان را متحول ساخت و یا دانشمندان دیگری انگلیسی با اختراع جهان تکنالوژی امروزی، زبان انگلیسی را صاحب سلطه ساختند. و مردم از سرتا سر جهان برای دسترسی به این اختراعات مجبور شدند با مردم انگلیسی زبان نیاز پیدا بکنند زیرا برای دست‌یابی به اختراعات جدید مجبور شدند در قدم نخست زبان ایشان را بیاموزند. و در ضمن برای تعامل تجاری و سیاسی نیز به زبان انگلیسی نیاز پیدا کردند.

زبان ساده است: با انکه زبان های دیگری هم به عنوان زبان بین المللی شناخته شده است اما سلطهٔ زبان انگلیسی بیشتر است چون این زبان علاوه بر نفوذ سیاسی و اقتصادی‌اش زبان ساده است و زود‌تر می شود به آن آشنا گشت.

فیلم ها و آهنگ های جذاب انگلیسی: چنانچه می دانید یکی از بهترین راه های یادگیری زبان، شنیدن طرز مکالمهٔ یک زبان است این زبان با تولید بهترین فیلم ها و آهنگ ها در سراسر جهان نفود بیشتر پیدا کرد  حتا کشور های غیر انگلیسی زبان، فیلم های شان را به زبان انگلیسی می ساختند تا باشد مطرح گردند. این ها همه دلایلی است که انگلیسی را بین عنوان زبان بین المللی مطرح ساخته است.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?