احترام کنید تا احترام شوید

همه انسان ها شایسته احترام هستند و هر انسان برای خود احترام قایل است. زمانی که به عقاید، کار ها و سلیقه های افراد در حد خود شان احترام بگذاریم و سعی نکنیم در پی شکستن حرمت ها باشیم و دیگران را به رسمیت بشناسیم، بدیهی است که مورد احترام  قرار می گیریم. اما متاسفانه حقیقت این است که برخی از افراد قادر به کسب این احترام نیستند. در این میان هستند کسانی که با اندک توجه و احترام قرار گرفتن از طرف دیگران مغرور می شوند و این رفتار شان سبب می شود تا دیگر مورد احترام قرار نگیرند. البته راه های مختلفی وجود دارد که شما می توانید خود را در موقعیت هایی قرار دهید که احترامی را که سزاوار آن هستید به دست آورید. مهمترین عامل در این زمینه احترام گذاشتن به خودتان، داشتن اعتماد به نفس، نترسیدن از تصمیم گیری و خوب لباس پوشیدن است. این ها از جمله عواملی هستند که به شما کمک می کند تا احترامی را که شایسته شما است کسب کنید.  

احترام به خویشتن: مهم ترین عامل در جلب احترام اطرافیان، احترام گذاشتن به خود است. احترام به خود یعنی درک ارزش وجود خود و برخورد مؤدبانه و محترمانه با خود است. ممکن است برای کنار آمدن با ضعف های خود، خود را تحقیر کنید اما این نوع رفتار به دیگران نشان می دهد که شما ارزش احترام آن ها را ندارید. پس برای جلب احترام دیگران، اول باید خود تان به خود احترام بگذارید.

احترام به دیگران: احترام یک فرایند متقابل است. اگر انتظار دارید از طرف شخصی مورد احترام قرار بگیرید، باید متقابلاً به او احترام بگذارید. بسیاری از ما نمی دانیم که چگونه به دیگران احترام بگذاریم، همین که دیگران را با کلمات محترمانه مورد خطاب قرار دهید کافی نیست. شما باید به حقوق دیگران احترام بگذارید.

فرد مثبتی باشید: این که دید مثبتی نسبت به خود تان و دنیای اطراف تان داشته باشید و مدام به دیگران انرژی مثبت بدهید، حس خوبی در دیگران به وجود می آورید و آن ها را وادار خواهید کرد به این منبع انرژی مثبت احترام بگذارند.

تنبل نباشید: به مردم نشان دهید که اهداف بزرگی در سر دارید و برای رسیدن به آن ها تمام تلاش تان را می کنید. هیچ چیز قابل احترام تر از این نیست که فردی برای رسیدن به رویا هایش تلاش کند. وقت خود را بیهوده هدر ندهید و کار های تان را به دیگران واگذار نکنید و اجازه ندهید که دیگران فکر کنند شما فرد تنبلی هستید و نمی توانید کاری انجام  بدهید.

دروغ نگویید: هیچ راهی سریع تر از دروغگویی برای از دست دادن احترام وجود ندارد. اگر مجبور به سخن گفتن شدید به آنچه که می دانید اکتفا کنید، اگر چیزی نمی دانید به ساده گی بگویید من در این مورد نظری ندارم. دروغ گفتن برای تحت تاثیر قرار دادن و یا جلب احترام دیگران نتیجه معکوس در بر خواهد داشت.

به عهد و پیمان خود پابند بمانید: هیچ کاری را نیمه رها نکنید. اگر به کسی قولی میدهید حتماً به آن عمل کنید. توانایی های خود را در نظر بگیرید و قولی ندهید که نمی توانید به آن عمل کنید. این که به کسی بگویید نه متاسفانه نمی توانم انجامش بدهم بسیار محترمانه تر از این است که قول بدهید و انجام داده نتوانید.


نوشته از: الهه مقصودی    

How
You Feel
In Kabul?