ارتباط رنگ لباس با شخصیت انسان

در جامعه کنونی خیلی انسان ها به رابطه لباس با شخصیت افراد پی برده اند و برای شان قابل اهمیت است. طرز لباس پوشیدن هرآدمی گویای شخصیت او است. خیلی ها در انتخاب لباس دقت کافی به خرج نمیدهند و هر چه دم دست شان باشد می پوشند، اما چه بهتر که درانتخاب لباس آگاهانه قدم برداریم، چرا که برداشت دیگران ازشخصیت شما تا حدی زیادی به لباسی که می پوشید بستگی دارد. بسیاری ازچیز هایی که درروان آدمی میگذرد به دلیل عادات رفتاری و هنجارهای اجتماعی مجال بروز پیدا نمی کند اما طرز لباس پوشیدن ازجمله معدود شاخص هایی است که اطلاعات زیادی را پیرامون شخصیت و جهان بینی هرفرد بیان می کند.

لباسهای تیره: افرادی که لباس های تیره می پوشند عموماً افرادی مغرور و زود رنج، اما شایسته و معقول هستند.

رنگ های روشن: دوستداران این نوع رنگ افراد مثبت و سرشار از انرژی هستند که همیشه عشق  و بالنده گی را به اطراف خود پخش می کنند. این گونه افراد در ملاقات اولی زیاد اجتماعی و خوشایند به نظر نمی رسند اما در ملاقات های بعدی با بازگیری انرژی مثبت و سازنده از آن ها بقیه روز تان را شادتر می سازد.

رنگ سبز: انتخاب رنگ سبز برای لباس معمولاً نشان دهنده آن است که صاحبان آن شخصیتی قوی و اراده یی بالا دارند. درتصمیم گیری ها خیلی محکم عمل کرده و تا حدی خود رای و مغرور اند. این افراد اعتماد به نفس بالایی دارند و در کمک به دیگران همیشه  پیش قدم هستند.

سیاه: بیشتراوقات انتخاب رنگ سیاه نشان دهنده آن است که این افراد، انسان های رویایی هستند که در فضایی شاعرانه زنده گی می کنند و در عین حال بسیار دست و دل باز هستند و تلاش می کنند با هر آنچه که دارند به کمک دیگران رفته و گرهی از مشکلات آن ها را باز کنند.

خاکستری: انتخاب رنگ خاکستری نشان دهنده این است که این افراد معمولاً شخصیتی آرام و با اعتماد به نفس دارند. آنها در مجموع انسان های سرسخت و سنگین دل هستند.

آبی: اکثر آبی پوش ها دارای نگاهی عمیق بوده و شخصیتی حساس و شفاف دارند. این افراد به راحتی فکر و نظر خود را به دیگران منتقل می کنند و به همین اساس یک جرات و شجاعت خاص از خود نیز نشان می دهند. زنده گی در نظر آن ها زیبا است و تلاش می کنند بیشترین سود ممکن را از زنده گی ببرند.

قهوه یی: این افراد بهترین سمبول محبت و مهربانی در زنده گی هستند. این گروه افراد بسیار خونسرد و تقریباً هر چه را که می خواهند به راحتی به دست میاورند. این افراد در بدترین شرایط زنده گی قدرت گرفتن بهترین تصمیم را دارند.

رنگ سفید: دوست داران رنگ سفید انسان های خوش قلبی هستند که همیشه دنبال پیدا کردن یک دوست می گردند. این افراد از کودکی دارای یک اعتماد به نفس خاصی هستند که همیشه به خود شان تکیه نموده و دوست ندارند به دیگران تکیه کنند. این افراد از هر فرصت پیش آمده در زنده گی استفاده می کنند و همیشه در سعی و تلاش به سر می برند.


نوشته از: الهه مقصودی

How
You Feel
In Kabul?