ارتباط نام ها با شخصیت انسانها

آیا نام های ما با شخصیت ما رابطه دارد؟ در پاسخ باید گفت بلی چون تحقیقات به این نتیجه رسیده است که نام انسانها با شخصیت ایشان رابطهٔ مستقیم دارد اینکه چگونه ارتباط دارد را در ادامهٔ مطلب مطالعه کنید.

محقیقان می‌گویند میان نام یک فرد و شخصیت آن رابطهٔ شگفت‌انگیزی وجود دارد و آن اینکه افرادیکه نام شان با یک حرف یکسان شروع و تمام می شود، طبیعت یکسانی دارند. گاهی اوقات می بینیم که آنهایی که نام های مشابه دارند، شخصیت هایشان هم مشابه هم است. خیلی ها باور دارند که هر حرفی که در نام هرکس به کار رفته است، بر شخصیت او تاثیر دارد و شخصیت هر فرد برگرفته از تک تک حروف الفبایی است که در نام او موجود است. در تحقیقات که محققان دانشگاه نورث وسترن در ایلینویز انجام دادند مشخص شد که انتخاب نام بسیار مهمتر از آن چیزی است که تاکنون تصور می شد. به گفته این محققان، علم نشان می دهد که داشتن یک نام زیبا و خوش آهنگ نه تنها احساس اطمینان فرد را افزایش می دهد بلکه موجب می شود دیگران به طور مثبت تری به وی نگاه کنند.

همچنان دانشمندان می‌گویند والدینی که بالای دختران شان نام های قشنگ و خوش آوا میگذارند  سبب می‌شود که دختران شان شخصیت زنانه تر و ظریف تری داشته باشند. این درحالی است که اسامی پسرانه و غیرمعمولی که بر روی دختران گذاشته می شود شخصیت این دختران را خشن تر و جدی تر می کند.

دانشمند توضیح داده اند: “روشی که ما را با آن صدا می زنند یک نماد و یک آینه است. در واقع نام ها معرف و بیانگر شخصیت درونی ما است. آوا و معنایی که یک نام دارد مستقیما بر روی رفتار و قضاوت دیگران نسبت به ما اثر می گذارد. آهنگ و معنای نام یک فرد حتی بر روی تولید هورمونهای اکسیتوسین، دوپامین و اندورفین نیز اثر می گذارد. می توانیم بگویم نامی که ما را بدان می خوانند بر روی توسعه ما تاثیرمیگذارد.”

به گفته این دانشمندان، “گذاشتن یک نام تا حدودی دخترانه بر روی یک پسر می تواند مشکلاتی جدی بر روی حس نا امنی وی ایجاد کند. همچنین اسامی خیلی اصیل و یا کمیاب می تواند اشخاصی بسیار متفاوت را بار آورند.” پس بر والدین است تا در انتخاب نام بر کودکان شان جدی عمل کنند تا بعدها پیشمان نشوند.

نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?