استفاده از لوازم بی کیفیت آرایشی و بیماری های جلدی

بازار لوازم بی کیفیت آرایشی و استفاده از آن در شهر کابل چشمگیر شده است. شماری از بانوان افغان از اضرار مواد بی کیفیت آرایشی شکایت دارند. برخی از بانوان می گویند با آنکه لوازم آرایشی را با قیمت گزاف و از مغازه های نامدار و نشاندار خریده اند باز هم از کیفیت نه چندان خوبی برخوردار است. زیرا پس از استفادهٔ آن به ناراحتی های پوستی مواجه شده اند. ولی جای تأسف است که نظارتی از سوی مسوولان دولت در این زمینه وجود ندارد.

حمیرا بانوی جوان و باشندهٔ ناحیهٔ دهم شهر کابل که با استفاده از مواد بی کیفیت آرایشی به ناراحتی پوستی مبتلا گردیده است چنین می گوید:« من در انتخاب لوازم آرایشی دقیق هستم چون نمی خواهم جلدم خراب شود باآنکه وسایل آرایشی را به قیمت گزاف خریدم ولی پس از استفادهٔ آن پوست صورتم خشکی آورد به اصطلاح پوستک پوستک شد. مجبور شدم نزد داکتر مراجعه کنم. تشخیص داکتر جلدی نشان داد که عامل خشکی صورتم استفاده از مواد بی کیفیت آرایشی بوده است که به جلدم همخوانی نداشته است.

پزشکان متخصص جلدی در این رابطه می گویند که اکثری از بانوان کشور ما در خرید لوازم آرایشی دقیق نیستند و چگونگی استفادهٔ درست آن را نیز نمی دانند. پزشکان می گویند که هر جلد خاصیت و ویژه‌گی خاص خودش را دارد برخی از پوست ها خیلی حساس است و با اندک‌ترین بی احتیاطی حساسیت می کند و منجر به بیماری های جلدی می گردد. برخی پوست ها خشک است برخی خیلی چرب و برخی دیگر هم ترکیبی از خشک و چرب . وقتی بانوان از خاصیت های جلدی شان آگاه نباشند و خودسرانه و ناآگاهانه از موادی که به پوست صورت شان مطابقت نمی کند استفاده می کنند طبیعی است که به ناراحتی های پوستی مواجه می شوند به طور مثال خانمی که پوستش چرب است و از موادی استفاده می کند که در ترکیب آن چربی وجود دارد این چربی بیش از حد، باعث به میان آمدن جوش های صورت می گردد. و گاهی که چربی بیش از حد می گردد باعث کف کف شدن پوست می گردد و به اصطلاح خشکی بار می آورد که فکر می شود پوستش خشک است در حالیکه از چربی بیش حد ناشی شده است. این پزشکان برای بانوان توصیه می کنند تا مواد آرایشی را مطابق جلد شان انتخاب کنند و از خرید لوازم بی کیفیت آرایشی که از دست فروشان به قیمت ارزان خریده می شود جلوگیری صورت بگیرد.

پژوهش ها نشان می دهد که در ترکیب مواد آرایشی صد ها مادهٔ شیمیایی وجود دارد که استفادهٔ مدوام آن برای جلد ضرر دارد. به ویژه بانوانی که نظافت را در آرایش مدنظر نمی گیرند به طور مثال قبل از آرایش نمودن جلد شان را تمیز نمی سازند و یا  قبل از خوابیدن آرایش شان را پاک نمی کنند و همراه با آرایش می خوابند. در حالیکه آرایش صورت قبل از خواب به صورت مکمل باید پاک شود اگر پاک نشود ماده های شیمیایی موجود در مواد آرایشی جذب صورت شده و صد ها بیماری پوستی را به بار می آورد از جمله لکه های قهوه یی رنگ جوش های سر سیاه و خشکی پوست و غیره.

 

How
You Feel
In Kabul?