اضرار تلویزیون دیدن برای کودکان

در حال حاضر اکثری از خانواده ها اجازه می‌دهند تا  کودکان شان ساعت ها تلویزیون ببینند و از این رهگذر مصروف باشند. ویا زمانیکه خودشان پای تلویزیون می نشینند و برنامه هایی مطابق سن و سال شان را می‌بینند، کودکان شان را در کنار خویش نشانده و یکجا برنامه های تلویزیونی را برای ساعات متعدد تماشا می‌کنند، طبیعی است تماشای این برنامه ها گذشته از اینکه روی دید چشم کودکان تأثیر منفی برجا می‌گذارد، اضرار فراوان دیگری را در قبال دارد.

در بسیاری از خانواده ها شاید متوجه شده باشید، وقتی حرفی از یک سیریال و فلم می‌شود، کودکان خانواده، داستان سیریال و یا فلم را یک به یک قصه می‌کنند،گاهی هم از روی شوق آهنگ سیریال و یا فلم را با خودشان زمزمه ‌می کنند. باید گفت که کودکان در حد نیستند تا بتوانند نکات مثبت فلم ها و سیریال ها را تحلیل و تجزیه کرده در نهایت از آن درس نیکو بگیریند برعکس ایشان متوجه نکات منفی شده و از آن در زندگی روزمره تقلید می‌نمایند. بسیاری از از بد رفتاری های کودکان‌چون، بدخلقی و بد اخلاقی را از  تماشای برنامه های تلویزیونی الگوبرداری می‌نمایند.این سخن ما فقط از روی حدس و گمان نبوده بل آکادمی متخصصان اطفال آمریکا تماشای هرنوع برنامه تلویزیونی را‌ برای کودکان زیر۲ سال نهی می‌کند و می‌گوید کودکان بزرگتر نباید بیش از ۲ ساعت در روز تلویزیون تماشا کنند. 

همچنان تحقیقات دیگری در آمریکا روی کودکانی که تلویزیون بیشتر می‌بینند انجام شده نتیجه این بوده است که کودکانی که دو ساعت یا بیشتر در روز در ۲٫۵ و نیز ۵٫۵ سالگی تلویزیون تماشا می‌کردند، با احتمال بیشتری مشکلات خواب، توجه و رفتار تهاجمی رنج می‌بردند. همچنین آنهایی که در طول زمان تلویزیون بیشتری تماشا می‌کردند مشکلات بیشتری در ارتباط با دیگران داشتند. اما کودکانی که میزان تماشای تلویزیون را بین ۲٫۵ تا ۵ سالگی کم کرده بودند، دچار این افزایش مشکلات‌رفتاری نشده بودند. همچنان  کارشناسان معتقدند که زمان صرف‌ شده برای ‌تماشای تلویزیون میزان زمانی ‌را که کودکان با کودکان دیگر و بزرگسالان در حال تعامل هستند، کاهش می‌دهد و تعجب آور نیست که به این ترتیب توانایی تعامل اجتماعی آنها کاهش یابد. در ضمن بر اساس یک تحقیق دیگر تماشای تلویزیون، مهارت های شناختی و زبان‌آموزی در کودکان ۱۴ ماهه را به تاخیر می‌اندازد بخصوص اگر برنامه هایی را تماشا کنند که برای بزرگ ‌سالان یا گروه سنی بالاتر تهیه شده اند. پس دوستان عزیز والدین گرامی، شما قطعا کودکان تان را از تماشای تلویزیون باز دارید برای سرگرم ساختن کودکان تان راه های دیگری را دربابید بهترین راهی که ما برای تان توصیه می‌کنیم همانا داستان خواندن برای کودکان است با این کار هم به ذخیرهٔ لغات شان افزوده می‌شود هم از لحاظ ذهنی تکامل می‌کنند.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?