اعتماد به نفس٬ کلید موفقیت زنده‌گی

از جمله توصیه های مهم که همواره در زنده‌گی با آن مواجه هستیم داشتن اعتماد به نفس است. اعتماد به نفس به این معنی است که از ارزش ها و مهارت های تان در زمینه های مختلف زنده‌گی آگاه باشید و قادر باشید به گونه یی رفتار کنید که این ارزش ها را به دیگران نشان دهید. هم چنان گفته می توانیم که اعتماد به نفس یعنی این که چقدر احساس ارزشمندی, دوست داشته شدن و پذیرفته شدن می کنیم. چقدر دیگران نظر خوب و مثبتی به ما دارند و چقدر ما احساس خوبی نسبت به خود داریم. افرادی که اعتماد به نفس سالم دارند آن هایی اند که ارزش های خود را درک کرده و از توانایی ها, مهارت ها و دستاورد های خود احساس غرور می کنند, اما افرادی که اعتماد به نفس پایین دارند احساس می کنند که هیچ کس آن ها را دوست ندارد  و نمی توانند در هیچ کاری موفق شوند.

داشتن اعتماد به نفس در زنده‌گی خیلی مهم است, زیرا احساس ما نسبت به خودمان می تواند بر نحوه زنده‌گی کردن ما تاثیر بگذارد. به  گونه مثال: افرادی که احساس می کنند دوست داشتنی هستند روابط بهتری با دیگران دارند. افرادی که باور دارند می توانند به اهداف شان برسند و مشکلات شان را حل کنند, در درس و تحصیل موفق هستند. داشتن اعتماد به نفس بالا باعث می شود بتوانید خود را پذیرفته و زنده‌گی خوب داشته باشید.

بیشتر انسان ها بنابر دلایل معلوم و نامعلوم از اعتماد به نفس ضعیف خود رنج می برند. شاید در محیط کاری و یا درسی بیش از حد به خود سخت می گیرند و یا از حضور در مناسبت های اجتماعی جدید دوری می کنند, اما این ها محکوم نیستند که تا پایان عمر با اعتماد به نفس پایین زنده‌گی کنند, بلکه می توانند با فراگیری و تمرین  بعضی مهارت ها اعتماد به نفس سالم خود را تقویت داده فردی ارزشمند و مورد احترام باشند. برای تقویت اعتماد به نفس سالم در خود باید بعضی تمرین ها را انجام دهیم:

از منفی ها دوری کنید و مثبت اندیش باشید: اگر می خواهید اعتماد به نفس تان تقویت شود باید از افرادی که شما را در زنده‌گی ناامید و افسرده می کنند فاصله بگیرید و در قدم دوم از افکار ناامید کننده و سرزنش کننده دوری کنید و تمرکز بیشتر خود را از روی مشکلات برداشته و به راه حل ها فکر کنید.

نقاط قوت و ضعف را در خود شناسایی کنید: از نقاط قوت و ضعف خود فرار نکنید, آن ها را بشناسید و بپذیرید. این کار باعث می شود از وجود خود شرم نداشته باشید و در زنده‌گی با قدرت پیش بروید.

هدف تعیین کنید: فکر کنید چه کار هایی را دوست دارید انجام دهید و بعد برای انجام کار های تان برنامه ریزی کنید, برنامه تان را با تعهد دنبال نموده و روند پیشرفت کار های تان را بررسی کنید.

از انتقاد دیگران در جهت رشد خود استفاده کنید: متاسفانه بعضی از مردم تخریب شخصیتی دیگران را با نقد سالم اشتباه گرفته اند. انتقاد های ناسالم را باور نکنید و از نقد دیگران برای رشد خودتان استفاده کنید.

شکسته نفسی ناسالم را کنار بگذارید: به جای شکسته نفسی ناسالم, تحسین ها, تمجید ها و تعریف ها از جانب دیگران را بپذیرید و  از آن ها تشکر کنید.

موفقیت های خود را در نظر بگیرید: از کوچکترین موفقیت ها تا بزرگترین موفقیت های تان لیستی تهیه کنید. این موفقیت ها به شما این باور را می دهد که شما می توانید.

در باره زنده‌گی مثبت فکر کنید و شکر گزار باشد: زنده‌گی را هر طور که بگیریم همان طور می گذرد. شکر گزاری به ما کمک می کند که زیبایی ها و نقاط مثبت زنده‌گی را به خاطر بیاوریم و از زنده‌گی استفاده خوب کنیم.

با افرادی که اعتماد به نفس دارند معاشرت کنید: با هرکسی که معاشرت داشته باشید به تدریج رنگ و بوی او را می گیرید. پس بهتر است با افرادی که اعتماد به نفس دارند معاشرت کرده و آن ها را الگو قرار دهید.


نوشته از: الهه مقصودی  

How
You Feel
In Kabul?