افراد را از روی رنگ چشم شان بشناسید:

همهٔ ما عادت داریم تا در قدم نخست افراد دور و بر مان را بشناسیم بعد دست دوستی به طرف ایشان دراز نماییم با آنکه آشنایی با خصوصیات درونی افراد کار ساده یی نیست ولی ما، در شناخت افراد راه های متفاوتی را در نظر می گیرم. گاهی از روی گفتار ، رفتار ، نحوهٔ لباس پوشیدن ، دستخط… و غیره می کوشیم انسانها را تا حدی بشناسیم اما در این میان شناسایی افراد از رهگذر رنگ چشم  روند تازه یی  است که پژوهشگران روی آن  تحقیق نموده اند اگرچه نتایج تحقیق ایشان صد در صد در رابطه به خصوصیات افراد صادق نیست با آنهم شما را تا حدی در شناسایی ویژگی های افراد یاری می رساند در ادامه با کابل انسایدر همراه باشید:

رنگ چشم سیاه: دارندگان این رنگ چشم، اکثرا سوژهٔ اشعار شاعران را شکل می دهند.

 آن پريچهره، که چشمـــــــان سيـــــــــاهي دارد چشم بـــد دور کـــــــه گيرنده نگـــــــــاهي دارد گـُنـَه از دلبــــــــر و ديــــــدار فريبنده ي اوست دل ســودا زده ي من، چـــــــه گنــــــــاهي دارد

این گونه افراد خیلی کمک گرا هستند به شکلی از اشکال می خواهند با دیگران کمک بکنند به اصطلاح سخاوتمند اند در ضمن افراد اجتماعی دارای احساسات لطیف می باشند.

رنگ چشم آبی: در اشعار نو، چشم آبی ها طرف توجه شاعران قرار گرفته اند چنانچه شاعری می فرماید:

آسمان آبــی عرفــان من چشمان توست

اختر تابنده ی کیهان من چشمان توست

در حضور چشم هایت عشق معنا می شود

اولین درس دبیرستــان من چشمان توست

در بیابانی کـه خورشیدش قیامت می کند

سایبان ظهر تابستان من چشمان توست

این گونه افراد طبیعت احساساتی و هنری داشته و دارای نگاه عمیق اند. افراد با جرات و شجاع هستند.

رنگ چشم سبز: افراد با اراده و دارندهٔ اعتماد به نفس بالا بوده، دوست دارند با دیگران کمک کنند ولی گاهی حس غرور برای ایشان دست داده و مغرورانه عمل می کنند.

رنگ چشم عسلی: صاحبان این رنگ چشم، نهایت خوش قلب هستند. این افراد دنبال دوست می گردند و افراد متکی به خود هستند ایشان دوست ندارند  تا بار دوش دیگران باشند.

رنگ چشم قهوه یی: صاحبان این رنگ چشم، شخصیت با مهر دارند و به هر اندازه یی که قهوهٔ چشمان شان تیره باشد به همان پیمانه مهر و محبت شان زیاد می باشد. افراد خون سرد هستند و بسیار کم عصبانی می شوند.

رنگ چشم خاکستری: محققان دارندگان این رنگ چشم ها را به دو گروه تقسیم کرده اند یگ گروه از این نوع اشخاص دارای شخصیت آرام بوده ، خوش و شاداب اند و عده یی دیگر این رنگ چشمان عصبانی و پرخاشگرند.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?