ایجاد علاقمندی مکتب رفتن در کودکان

روز های نخست سال تحصیلی در همه مقاطع مهم و تعیین کننده است، ولی این روز ها برای دانش آموزان مکتب بخصوص دانش آموزان صنف اول مهم تر است. چون تازه می خواهند با دنیایی جدیدی آشنا شوند اما اگر نتوانند با آن ارتباط درستی برقرار کنند، تاثیری بدی بر آن ها می گذارد حتی نسبت به درس و تحصیل بی علاقه میشوند. بنابر این والدین باید مهارت هایی را در برخورد صحیح در این هنگام با فرزندان خود کسب کنند.

ایجاد انگیزه: بهترین کار این است که کودک را قبل از وارد شدن به محیط درس و مکتب آماده کرد و اهمیت درس و مکتب رفتن را به او متذکر شد. برای اشتیاق بیشتر کودک به مکتب رفتن می توانیم برایش توضیح دهیم که با رفتن به مکتب می تواند کتاب های مورد علاقه اش را مطالعه کند.

فراهم ساختن شرایط درسی: برخی والدین خود را از استادان مکتب فرزندان شان جدا میدانند‌، که این کار شان درست نیست. والدین باید شرایط خوبی برای فرزندان فراهم سازند. با قدم گذاشتن فرزند تان به  مکتب هر روز از وی بپرسید كه باید چه کار های را انجام دهد و برایش فضای مناسبی جهت انجام  کارخانگی های مکتب فراهم كنید. محیطی آرام را در نظر بگیرید که دارای نور کافی و امکاناتی مناسب است تا فرزند تان بتواند بر انجام کارخانگی های خود متمرکز شود. در صورت لزوم می ‌توانید به راهنمایی او بپردازید و از انجام کار هایش مطمئن شوید.

روز های اول همراه او باشید: اولین روز های مکتب همیشه علاوه بر هیجان با نگرانی و شاید ترس همراه باشد.این همراهی کردن کودک در روزهای اول بسیار اهمیت دارد. حتی اگر از موتر مکتب استفاده میکند، روزهای اول بهتر است خود تان فرزند تان را در رفتن و برگشتن از مکتب همراهی کنید. برای این کار شاید مجبور باشید ساعت کاری ‌تان را طوری تنظیم کنید که خودتان یا همسرتان حتما هنگام رفتن مکتب در خانه باشید.

تنظیم ساعت خواب: از آنجا که ممکن است به دلیل نداشتن برنامه مشخص، وقت خواب کودک هم زمان مشخصی نداشته باشد، باید از چند هفته قبل کودک را وارد یک برنامه خواب منظم کنید طوری که شب حتما وقت به تختخواب برود و صبح ساعت مشخصی از خواب بیدار شود. میزان خواب معمول برای کودکان 7 ساله حدود 8 ساعت است.

خرید لوازم مکتب: یکی از راه‌ های به هیجان آوردن فرزند تان برای  رفتن به مکتب خرید لوازم مکتب اعم از بکس و بوت لوازم‌ تحریر است. در هفته‌ های پایانی سال خرید وسایل مکتب را آغاز كرده و وظایف دانش ‌آموزی را تمرین کنید. مثلا آماده کردن  بکس، پوشیدن لباس، بستن بوت و یاد گرفتن آدرس و شماره تلفن.

مستقل ساختن کودک: از زمانی که فرزند تان پا به مکتب می‌گذارد موظف است مسایل زیادی را خودش به تنهایی مدیریت کند. شما می‌توانید با صحبت کردن او را برای این مسئله آماده کنید. به او مسولیت بدهید. مثلا به او بگویید خودش برای درس خواندن برنامه بریزد، اینکه کی و چگونه کارخانگی انجام می‌دهد را به عهده خودش بگذارید. اگر فرزند تان کوچک است میتوانید کارهایی به او یاد دهید که اعتماد به نفسش را بالا ببرد به طور مثال گره زدن کفش‌ها. اگر کودک شما بتواند نیازهای اساسی را بدون تکیه به بزرگسالان برآورده کند راحت ‌تر به مدرسه میرورد‌.


نوشته از: الهه مقصودی

How
You Feel
In Kabul?