با انجام این عملکرد ها مادر تان را خرسند بسازید

مادر، واژه یی که حس مهربانی را در ذهن انسان تداعی می کند و از نظر فرهنگ اسلامی جایگاه بسا ویژه دارد. ایشان در راه تربیت و پرورش فرزندان زحمات طاقت فرسایی را متحمل می شوند لهذا حق زیادی بالای فرزندان دارد. پیامبر (ص) می فرماید: اگر به اندازهٔ ریگ‌های بیابان و دانه های باران به مادر خدمت کنی و از وی قدردانی کرده بنده وار در پیش او بایستی، این همه خدمات تو به اندازهٔ زحمات وی در هنگامی که در رحم او بودی و سنگینی تو را تحمل می کرد نخواهد بود.بآنکه زحمات مادر جبران ناپذیر است اما حد اقل بکوشید با کار ها و رفتار های نیک ، او را خرسند بسازید.اگر می خواهید مادر تان را راضی و خوشحال بسازید این عملکرد ها تا جایی شما را یاری می رساند:

 زودتر از خواب بیدار شویید: اکثر مادران از اینکه مکتب، دانشگاه و یا هم وظیفهٔ فرزندان دیر نشود و بدون صبحانه از خانه بیرون نشوند خواب درست نمی داشته باشند و زودتر از همه بیدار شده صبحانه آماده کرده و فرزندان را بیدار می کنند.اگر می خواهید مادر تان را درد سر ندهید وقت‌تر از خواب بیدار شویید ؛ بستر خواب تان را منظم کنید اگر وقت کافی داشتید صبحانه را آماده سازید.

زمانیکه به غذا خوردن صدای تان می زند زودتر حاضر گردید: قبل از اینکه مادر شما را به سفرهٔ غذا دعوت کند و بار ها صدا بزند که بیایید غذا آمده است ، به آشپزخانه سر بزنید و در آماده ساختن سفره دست پیشی کنید.

هیچگاهی دیر تر به خانه نیایید: به مجردی که فرزندان بیرون از خانه می روند دلهره مادران آغاز می گردد و با دیر کردن آنها تشویش و اضطراب مادر دوچندان می گردد پس بکوشید سر وقت به خانه برگردید.

با گوشی تان مصروف نباشید: مادران از اینکه فرزندانشان به او کمتر و به گوشی و صفحات مجازی بیشتر وقت می گذارند، سخت دلگیرند. پس برای خوشحال نگه داشتن مادر تان بیش از حد با گوشی، خود را مشغول نسازید.

به حرف هایش ارزش قایل شویید: با گوش دادن و ارج قایل شدن به سخنان مادر، احساس خشنودی  و رضایت بخشی را در وی منتقل  سازید.

او را به نوشیدن چای دعوت کنید: زمانیکه فرصیت یافتید یک چای داغ هیل دارد دم کنید و به بهانه‌ٔ نوشیدن چای ساعتی را به مادر تان اختصاص بدهید با هم حرف بزنید. برایش این احساس را بدهید که در میان انبوهی از کار ها و وظایف، همیشه برایش وقت دارید.

وسایل تان را سرجایش بگذارید: متاسفانه عده‌یی از پسران و دختران از نعمت سلیقه برخوردار نیستد. اتاق ، آلماری ، کتاب‌ها و سایر وسایل شان را پراگنده و نا مرتب میمانند مادران از جمع کردن و نظم بخشیدن به وسایل فرزندان خسته می شوند پس برای اینکه مادرتان را خسته نسازید خود تان دست به کار شده  به وسایل تان نظم بدهید. مطمئن باشد  که این کار مادر تان را خیلی خوشحال می سازد.

با اخلاق و مؤدب رفتار کنید: باور داشته باشید که یک مادر چیزی جز اخلاق نیکو از فرزندان  خویش نمی طلبد مادران آرزو دارند تا فرزند صالح و نیکو داشته باشند. پس رفتار و کردار تان را چنان نیکو بسازید که مادر بتواند بالای تان افتخار کند.

علاوه بر این کار کرد ها اعمال دیگری برای خشنود ساختن مادران است که هم‌اکنون شاید شما پیش چشم داشته باشید. آنچه می دانید مادر تان را خرسند می سازد از عملی نمودن آن دریغ نورزید. فرزند صالح و نیکو باقی بمانید زیرا فرزندان سعادتمند و شایسته همواره از مادر خود قدردانی می‌کنند. آنان هیچگاهی زحمات  را فراموش نمی کنند.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?