با گذشته خود کنار بیایید

همه انسان ها در زنده گی اشتباه می کنند، ولی افراد موفق میدانند که چگونه باید با اشتباهات خود کنار بیایند، چگونه نه تنها حسرت گذشته را نداشته باشند، بلکه از این که در گذشته اشتباه کردند، خوشحال باشند و آن را به  پای یک تجربه بگذارند. فراموش کردن گذشته و کنار آمدن با آن به این معنی که قبول کنید که برای تغییر در گذشته کاری از دست تان بر نمی آید. در مقابله با شکست های تان هرچه از دست تان بر می آمده انجام داده اید. باید بدانید که تا جایی که می توانستید تلاش کردید و خوب و مهربان و موثر بوده اید. فراموش کردن گذشته یعنی خود را برای اشتباهات تان ببخشید. با فراموش کردن گذشته یک دنیای جدید را تجربه کنید. شروع به تحصیل در یک رشته تازه کنید یا یک سرگرمی جدید پیدا کنید و یا به دنبال جهت های تازه باشید.

1 اولین اقدام برای فراموش کردن افکار مزاحم تان این است که باید منشا اصلی آن را بدانید و آن را در ذهن تان تداعی کنید. سرکوب کردن یک خاطره اصلاً راه درستی برای فراموش کردن آن نیست و این یک راه سطحی و موقت است. اگر می خواهید یک راه حل قطعی داشته باشید، در مورد افکار تان با یک نفر صحبت کنید. اگر این کار برای تان خیلی سخت است، در مورد افکار و خاطرات تان بنویسید، نقاشی بکشید. اما مهم این است که برای فراموش کردن گذشته تان باید به خاطرات تان احترام بگذارید.

2 برای دست یابی به احساس آرامش، باید احساسات و عواطف مربوط به خاطرات دردناک را از ذهن خود پاک بسازد. وقتی احساس آرامش می کنید و آسوده گی جز از وجود تان شد، دیگر برای افکار منفی خیلی مشکل است که در وجود تان زنده گی کند و برای رسیدن به این هدف باید آرامش را  بپذیریم.

3 برای فراموش کردن گذشته در صورت امکان باید به گذشته برگردید و با کسانی که در آن خاطره دخیل اند حرف بزنید. احساسات واقعی تان را با کسی در میان بگذارید. اگر صلاح است به آنها اعتراف کنید،  باید احساسات تان را بروز دهید.

4 با اشتباهات تان کنار بیایید و تقصیر و یا گناهان تان را به گردن بگیرید. به این معنی که هنگام تصویر سازی حادثه های گذشته خودتان را هم متجسم بسازید و این نشانه خوبی است. یاد تان باشد گذشته فقط یک خاطره است و این ما هستیم که هر روز آن را زنده می کنیم و  نمی گذاریم که از بین بروند.

5 معذرت خواهی کرده و طلب بخشش کنید، برای فراموش کردن گذشته باید آسیب پذیر باشید. همچنان باید ببخشید. اگر رنجش یا خشمی در میان است، بخشیدن بخش مهمی در فراموش کردن آن خاطره تلخ و ناراحت کننده  است.

فراموش کردن خاطرات تلخ گذشته کار بسیار دشوار است و این فراموش کردن نیاز به تلاش و انرژی بسیار زیاد دارد. مطمین باشید که بعد از این گذشته دردناک نه نتها می توانید به زنده گی تان ادامه دهید بلکه عاقل تر، آرام تر، متمرکز تر و صبور تر خواهید بود.


نوشته از: الهه مقصودی 

 

How
You Feel
In Kabul?