برای اینکه از خطر زمین لرزه درامان بمانید این نکات را مدنظر گیرید:

زمین لرزه نتیجهٔ رهایی ناگهانی انرژی از داخل پوسته زمین است که امواج ارتعاشی را ایجاد میکند. یعنی زمانی که گسستگی سریع در گسیلهای  پوسته زمین رخ میدهد انرژی آزاد شده و در  نهایت زمین به لرزش در می آید. باید گفت که تاریخ جهان شاهد شدید ترین و پر مخاطره ترین زمین لرزه ها بوده است چنانچه زمین‌ لرزه های به بزرگی ۹.۸ در جاپان، به بزرگی ۹.۵ در چیلی، به بزرگی ۹.۲ در خلیج آلاسکا ، به بزرگی ۹.۱ در سواحل غربی سوماترا، به بزرگی ۹ درجه در کامچاتکا… به همین رو زمین لرزه های بیشماری در جهان به وقوع پیوسته و خسارات جانی و مالی بیشماری را با خود داشته است و منجر به آسیب  های کم و زیاد ساختمان ها و دیگر سازه های سفت بوده است. از این رو زمین لرزه ها همواره اسباب وحشت و هراس مردم را فراهم می سازد .همینکه زمین به لرزش آغاز می کند، همه به شکلی از اشکال می خواهند خودشان را نجاب بدهند لذا می کوشند از داخل اتاق و جاهای سرپوشیده دور شوند چون ممکن خسارات زمین لرزه منجر به از دست دادن جان های ایشان گردد. پس برای اینکه خودتان را از خطر زمین لرزه در امان داشته باشید این نکات را مدنظر گیرید:

روشن نگه داشتن حد اقل یکی از چراغ ها: زمان وقوع زلزله مشخص نیست اما بعضا در نیمه شب ها به وقوع می پیوندد. در مواقع شب خطر آن دو چندان می باشد چون بابت تاریکی شب و خاموش بودن چراغ ها ممکن اتفاقاتی چون افتادن روی زمین، افگار شدن قسمت هایی از بدن … و غیره را سبب گردد از این سبب  یکی از چراغ های منزل را از طرف شب روشن بگذارید تا حد اقل راه فرار تان را دریافت بتوانید.

قفل نکردن تمام در ها: شاید بگویید که اگر در خانه را باز بگذاریم از خطر زمین لرزه نجات خواهیم یافت اما با خطر هایی دیگری چون دزدی و صدها مشکل دیگر مواجه خواهیم شد در اینجا مراد ما از باز ماندن درها، این است که راهی که شما را به فضای بازتری نسبت به خانه رهنمون بسازد را باز نگه دارید نه سایر دروازه های منزل تان را.

پوشیدن لباس های گرم: اغلب افراد همینکه زمین به لرزه در می آید بی خود شده و از هراس زیاد بدون اینکه لباس گرم بپوشند و با شالی خودشان را بپوشانند از اتاق فرار می کنند گاهی اتفاق افتاده که برخی از افراد، بدون پوشیدن پا پوش از وارخطایی ، با پا های برهنه منزل را ترک می گویند اما خود تان را زود از دست ندهید حتمی با چیزی خود را بپوشانید و پا پوش را فراموش نکنید.

برداشتن مقدار آب و مواد غذایی: میزان لرزش زمین لرزه ها ثابت نیست شما باید احتمالات را مدنظر بگیرید ممکن خسارات آن زیاد باشد ممکن خسارات مالی را در قبال داشته باشد بدین ملحوظ باید پولی که در دسترس دارید و یا اگر مواد غذایی را به همراه داشته باشید.

برداشتن دارو های مورد استفاده: اشخاصی که بیمارند به طور مثال مبتلا به بیماری آسم یا نفس تنگی هستند به اسپری نیاز دارند و برخی بیماری قلبی و فشار … و غیره دارند حتمن دارو های شان را در حین زمین لرزه با خود بردارند.

نخوابیدن نزدیک پنجره: شیشه های پنجره با زمین لرزه ممکن بشکند و بر زمین بیفتد و کسانی که نزدیک پنجره می خوابند شدیدا آسیب خواهند برداشت پس چه بهتر است که نزدیک پنجره نخوابید.

چک کردن لولهٔ بخاری: در کشور ما در فصل سرما اکثرا از انواع بخاری ها استفاده می شود پس همواره لولهٔ بخاری تان را چک کنید تا سست نباشد و در حین زلزله به زمین نیفتد چون خطر آتش سوزی را در قبال خواهد داشت. با رعایت این نکات ، خود تان را از خطر زمین لرزه نجات دهید.

نوشته از: مطواع کبیر

 

How
You Feel
In Kabul?