بلوع روانی چیست

انسانها علاوه بر بلوغ جسمی، از نگاه روانی و عاطفی نیز به سرحد بلوغ می رسند. این گونه بلوغ به طور معمول پس از بلوغ جسمی در انسان صورت می گیرد که با تغییراتی چون: تغییر در روابط ، رفتار ها و کردار های شخص همراه است. رسیدن به بلوغ عقلانى در افراد مختلف فرق مى‏کند، ممکن است کسى در حدود بیست سالگى و کسى در سنین بالاتر به این مرحله برسد و چنین نیست که با رسیدن به بلوغ عقلانى، دیگر رشد عقلانى انسان متوقف شود، بلکه هر روز کامل و کامل تر مى‏گردد. معمولا سن رشد عقلانى میان بیست تا چهل سالگى است. و قرآن در جایى راجع به نوع انسان، چهل سالگى را کمال سنّ رشد و رسیدن به بلوغ عقلانى معرفى میکند. اگر می خواهید نشانه های بلوغ روانی را بدانید پس با مطالعه نمودن ادامهٔ این نوشتهٔ ببینید که تا هنوز به بلوغ روانی رسیده اید یا خیر؟

مسوولیت پذیری: نخستین نشانهٔ بلوغ روانی  مسوولیت پذیری است. آنهایی که از مسوولیت های شان شانه خالی نکردند و به خوبی پی مسوولیت های شان تلاش نمودند بدین معناست که نشانه یی از بلوغ روانی را در وجود خویش نمودار ساخته اند.

وقت خود را روی تغییر دادن رفتار دیگران تلف نمی کنند: نشانهٔ دیگر بلوغ روانی  یک فرد آنست که آدم ها را با تمام مشکلات شان بپذیرد و در پی تغییر رفتار دیگران نباشد و بداند که به نمی تواند عادات دیگران را طبق میل خودش تغییر بدهد.

ازهیچ کسی چشم انتظار ندارد: حتما با افراد پر توقع مقابل شده اید افرادی که از همه گله دارند و انتظار دارند همه به ایشان کمک بکنند، مشکلات ایشان را حل بسازند، در تصامیم بزرگ زندگی از آنها مشوره بگیرند، حرف هایشان مورد تأیید قرار بگیرد و از این قبیل توقعات دیگراست که امروزه دامنگیر مردم شده  است؛ اما افرادی که به بلوغ روانی می رسند انتظارات ایشان از دیگران، حتا از نزدیکترین فرد زندگی ایشان کمتر می شود فرض مثال دختر و پسری که قبلا انتظار داشت تا پدر و یا مادر مشکلات مالی‌اش را برآورده بسازد دیگر آهسته آهسته می خواهد خود کفا شود ، وظیفه داشته باشد و از پول شخصی خودش مشکلاتش را حل بسازد. این چنین افراد به بلوغ روانی رسیده اند.

مقایسه نکردن خود با دیگران: ریشهٔ بیشتری از سرخوردگی ها و ناراحتی های افراد را همانا مقایسه کردن ایشان با دیگران شکل می دهد. اما افرادی با بلوغ روانی هیچگاهی خودشان را با دیگران مقایسه نمی کنند.

اینکه مورد قضاوت دیگران قرار بگیرند نمی هراسند: شاید در دوران نو جوانی و جوانی و یا در مواقع مختلف این باور برای تان دست داده باشد که دیگران در مورد من چه فکر می کنند، به طور مثال وقتی در محفلی یا مهمانی رفته باشید با خود تان فکر کرده باشید که شاید دیگران در باره لباسم تبصره خواهند کرد یا در مکتب و دانشگاه از ترس اینکه مبادا اشتباهی از دست تان سر بزند کمتر در درس ها سهم می گرفتید اما افرادی که به بلوغ روانی برسند می دانند که انسانها بدون اشتباه نیست و این اشتباهات در واقع روزنه یی به سوی پیروزی است یعنی تا شکست نباشد پیروزیی نخواهد بود. در اخیر باید گفت که همیشه بلوغ روانی به درستی سیر تکاملی خود را طی نمی‌کند و گاه موجب اختلالاتی از قبیل: ۱-وسواس. ۲-کمرویی. ۳-عدم رعایت حقوق اجتماعی دیگران… می‌شود. پس بکوشید روند تکامل بلوغ روانی را به درستی طی کنید.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?