به این شخصیت ها توصیه می شود تا با هم ازدواج نکنند:

قبل از این که به بحث اصلی بپردازیم جا دارد تعریفی از شخصیت داشته باشیم. در علم روانشناسی شخصیت را چنین تعریف نموده اند« مجموعه سازمان یافته و واحد متشکل از خصوصیات نسبتا ثابت و مداوم که بر روی هم، یک فرد را از فرد دیگر متمایز می کند، شخصیت گفته می شود.» باید گفت که به تعداد افرادی که در این کرهٔ خاکی زند‌گی می کنند شخصیت های متفاوت با ویژگی های  منحصر به فرد وجود دارد. برخی دارای شخصیت  سالمی اند که دچار هیچ نوع بحران روانی نیستند و کاملا برخورد منطقی و بجا دارند اما عده یی دیگر به یک سلسله اختلالات شخصتی مواجه اند این افراد به مشکل می توانند در یک سفر طولانی زندگی که ازدواج نام دارد با هم سر سازگاری نشان بدهند. ازدواج از جمله پر چالش ترین تصمیم زندگی به حساب می رود زیرا افراد حد اقل یک بار در زندگی خود به آن رو به رو می شوند پس این انتخاب نباید عجولانه باشد چون مسألهٔ سفر زندگی است؛ به طور مثال شما به جایی  می خواهید سفر کنید این سفر ولو زمینی باشد یا هوایی،  خواهی نخواهی ، شخصی در کنار شما خواهد نشست و تا پایان سفر با شما همسفرخواهد بود اگر از ویژگی های اخلاقی، طرز صحبت کردن و نحوهٔ برخورد آن خوش تان نیاید طبیعی است که خسته می شوید؛ از سفر لذت نمی برید؛ حتا راضی می شوید زودتر به پایان برسد تا از همسفری که در کنارتان نشسته است نجات بیابید. انتخاب همسفر زندگی دقیق همینطور است اما با این تفاوت که سفر زندگی تا پایان عمر ادامه دارد. پس در انتخاب همسر زندگی تان دقیق باشید. ویژگی های شخصیتی او و خود تان را بررسی کنید اگر این خصوصیات را داشتید از ازدواج با هم منصرف شویید:

درونگرا و برونگرا: شخصیت های درونگرا معمولا افسرده می باشند ؛ به دنیا و تمایلات آن وقعی نمی گذارند اما شخصیت های برونگرا در پی خوش سپری نمودن لحظه ها اند ایشان در زمان حال  زندگی می کنند؛ شاد و سر زنده هستند. ویژگی های اینگونه افراد در تضاد اند و ازدواج این دو گروه مشکل ساز است چون از نظر علایق ، فعالیت ها و روابط بین فردی تفاوت بسیار زیاد  با هم دارند.

افرادی که سازگاری اجتماعی ندارند: ازدواج افرادی که از لحاظ سازگاری اجتماعی با هم در تضادند، مشکل آفرین خواهد بود. مثلا برخی از افراد دارای شخصیت ضد اجتماعی بوده یعنی  زشت و بد زبان هستند و با افرادی که خصوصیت اجتماعی ملایم دارند نمی توانند زندگی کنند.

انعطاف پذیری و باز بودن: ازدواج دو فردی که یکی تجربه گرا باشد و دیگر محافظه کار مشکل ساز است.

ازدواج افراد با انگیزه و بی انگیزه: ازدواج افراد مسوولیت پذیر و کمالگرا که طالب بهترین ها  در زندگی اند با افراد بدون انگیزه و بی مسوولیت نادرست است زیرا رفته رفته در سفر زندگی با هم خسته می شوند.

افراد وظیفه شناس و بر عکس آن: وظیفه شناس ها دوست دارند هر کاری را با دقت و سر وقت انجام دهند  برعکس افراد بی مسوولیت، کار امروز را به فردا می گذارند و در انجام کار ها سستی می کنند این گونه افراد از باهمی هم، دلخور می شوند چون خواص متضاد ایشان منجر به مشاجره و پرخاشگری در میان ایشان می گردد.

افراد مادی گرا و برعکس آن: ازدواج افرادی که یکی پول پرست بوده به مادیات ارج قایل باشد و دیگری پابند معنویات باشد، درست نیست. به طور مثال خانمی، پول دوست باشد و همسرش را مجبور بسازد تا به شکلی از اشکال خواسته های مادی اش را بر آورده بسازد و مشکلات اقتصادی شوهر را مدنظر نگیرد طبیعی است که زندگی موفقی نخواهند داشت. پس در انتخاب همفسر زندگی تان توجه جدی مبذول دارید و زندگی موفقی را تجربه کنید.


نوشته از: مطواع کبیر

 

How
You Feel
In Kabul?