جایگاه انگشتر در دست و ارتباط آن با شخصیت

تمام افرادی که انگشتر استفاده می کنند، احساس راحتی بیشتری با انگشتر در یک یا دو انگشت خاص خود دارند. این یک علاقه شخصی ساده و نه چندان مهم است، اما پشت پرده این انتخاب و علاقه مفاهیم خاصی نهفته است. قرار گرفتن انگشتر در هر انگشتی مفهوم خاص دارد که اغلب مان از آن بی خبر هستیم و فقط بر اساس راحتی خود، انگشت انگشتری را انتخاب می کنیم. در حقیقت یکی از راحت ترین سرنخ ها برای شناسایی شخصیت یک فرد از طریق نوع انگشتر و جایگاه آن در دست مشخص می شود. در بسیاری از متون کهن آمده است که انداختن حلقه در انگشت های خاصی از دست باعث تحریک خلق و خوی افراد می شود؛ مثلا پوشیدن انگشتر در انگشت شست بیانگر حس فردیت شما است.

انگشت اشاره: این انگشت سمبول قدرت است. قرار دادن انگشتر در این انگشت، نشانه اعتماد به نفس، مدیریت و رهبری در بخش اجرایی از لحاظ روحی و روانی است. استفاده از انگشتر در انگشت اشاره، اعتماد به نفس شما را بالا می برد و باعث می شود تسلط بیشتری بر زنده گی خود، بخصوص بخش های عاطفی و روانی مثل ارتباط با دیگران داشته باشید. افرادی که انگشتر را در این انگشت می پوشند، با شرایط گوناگون سازگار هستند و به راحتی دیگران را عصبانی می کنند.

انگشت وسط: اغلب این انگشت را انگشت هویت هم می گویند. انگشت وسط با دانایی، خرد و مسولیت پذیری در زنده گی مرتبط است. این انگشت بیشترین میزان مقاومت و تعادل را با خود دارد. پوشیدن انگشتر در این انگشت اشاره به اهمیت مسوولیت و ارزش ها برای فرد دارد. بیشتر افرادی که در این گروه قرار دارند خود محور هستند، با وجود این همیشه نسبت به خانواده و دوستان شان بی ریا هستند.

انگشت شست: این انگشت سمبول شخصیت است و با خود درونی فرد در ارتباط است. انگشت شست از چهار انگشت دیگر جدا است که به نوعی نشان دهنده بیگانگی است. استفاده انگشتر در این انگشت نشان دهنده شخصیت قاطعانه فرد است و همچنان قدرت و اراده شما را تقویت خواهد کرد.   

انگشت حلقه: این انگشت با قلب رابطه مستقیم دارد، به خاطر همین است که حلقه ازدوج در این انگشت انداخته می شود. این انگشت نشان دهنده احساسات و خلاقیت در فرد است. استفاده انگشتر در این انگشت به شما کمک می کند در زنده گی خوشبین تر باشید. 

انگشت کوچک: این انگشت با میزان هوش ارتباط دارد. پوشیدن انگشتر در انگشت کوچک دست غالباً به معنی مهارت فرد در مذاکره و گفتگو و قابلیت فوق العاده اش در بیان است. همچنان افراد این گروه مهربان و متواضع هستند که به جزئیات توجه زیاد دارند و دوست ندارند در کار های شان کوچک ترین اشتباه سر بزند.

انگشتر دوست ندارید: شما خواستار زنده گی ساده و بدون تجملات هستید. فردی بی ریا، قابل اطمینان، آرام، باهوش و سخت کوش، و همیشه دوستدار آموختن چیز های تازه هستید. به دلیل احساس خجالتی که دارید از جمع دوری کرده و تا جایی که بتوانید از مشاجره پرهیز می کنید.


نوشته از: الهه مقصودی 

How
You Feel
In Kabul?