حرکات ورزشی برای کودکان

کودکان نوزاد را یکنواخت و بدون حرکت قرار دادن، عملی است نامناسب. زیرا وجود ایشان نیاز به تحرک دارد. به گفته کار‌شناسان، شروع ورزش‌های پایه و انجام نرمش‌ها هیچ محدودیت سنی ندارد و حتی شروع ورزش و نرمش از سنین نوزادی می‌تواند برای آینده او و علاقه‌مندی‌اش به ورزش بسیار مفید باشد.  به هر رو، کودکان دوست دارند تا وجود شان متحرک ساخته شود چون از این کار لذت می‌برند. پس بیایید با حرکات ورزشی، ویژهٔ کودکان آشنا شویم:

حرکات ورزشی برای کودکان یک ماهه الی شش ماه: در یک فضای آرام در حالیکه عاری از استرس هستید کودک تان را روی زمین  بخوابانید و مفاصل دست و پایش را آرام آرام ماساژ دهید. این کار را همه روزه مدت ده دقیقه انجام دهید.

حرکات دست: کودک تان را به پشت بخوبانید و دو دستش را  در دست های تان قرار داده به امتداد شانه هایش باز و بسته کنید یعنی دستان کودک را پایین و بالا نمایند. چون با این کار علاوه بر تقویت مفاصل و عضلات ناحیه شانه و سینه به گسترده شدن و تقویت قفسه سینه و ریه کمک می‌شود.

حرکت پا: در حالیکه کودک تان به پشت خوابیده مچ پاهایش را به دست بگیرد و آهسته آنها را به قفسهٔ سینه‌اش نزدیک بسازید متوجه باشید که در حین انجام این حرکت فشار زیاد بر پاهای کودک وارد نسازید.

حرکت نشستن با کشش: پس از حرکت پا در حالیکه کودک به پشت خوابیده است از دو دستش گرفته و آهسته او را از زمین جدا سازید. مراقب باشید که پیش از هر جایی باید شانه‌های کودک از زمین فاصله بگیرد و او به آرامی روی زمین بنشانید. این حرکت را چند بار بدون وقفه انجام دهید.

حرکت چرخ دستی: کودک را روی شکم خوابانده، دست خود را زیر شکم او قرار داده و قسمت پایین بدن نوزاد را بلند کنید. نوزاد باید با کمک بازوها و دستانش تعادل خود را حفظ کند. در این حالت بهتر است نوزاد سر خود را بالا نگه داشته و به جلو نگاه کند.  

حرکت کوهنوردی: روی زمین بنشینید، پاها را دراز کرده و زانوهای خود را کمی خم کنید. کودک را روی پاهای خود در حالی صورت او رو به شما است قرار دهید. زیر بغل نوزاد را با دستان خود بگیرید. کمی خم شوید و اجازه دهید تا نوزاد به سمت شما حرکت کند. این ورزش یکی از بهترین حرکات برای ساق های پاهای او است. 

در اخیر باید گفت که در حین ورزش دادن نوزادان متوجه باشید که با کشش زیاد و بی احتیاطی به کودک تان صدمه نرسانید.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?