خانم های خانه در اوقات بیکاری این کار ها را انجام می دهند

خانم های خانه چه از بابت بی سوادی و چه هم اجازه نداشتن از سوی خانواده مجبورند تمام عمر شان را در چارچوب خانه سپری کنند جز اندک مواقع ضروری همچون اعیاد و عیادت مریض … بقیه زنده‌گی ایشان در چهار دیواری خانه سپری می شود. چه خوش باشند چه نباشند مجبورند به خدمت خانواده برسند از بام تا شام مصروف کار های همچون: پاکاری ، نظم و سلیقهٔ خانه ، آشپزی، لباس شویی از همه مهمتر تربیت فرزندان… را به دوش می کشند.این ها همه نشانگر حوصله‌مندی یک زن است به ویژه زنان افغان که از گذشته های دور تا امروز ، خواسته ها علاقمندی ها و آرزو هایش را در برابر خوشی و راحتی خانواده خویش مهار کرده اند ایشان برای خود نه بل برای خانوداه زنده‌گی می کنند وگرنه هیچ بشری نیست که راحتی را دوست نداشته باشد. حرف جالب اینجاست که زمانی از یک مرد پرسیده می شود که خانمت چه کار می کند در پاسخ می گوید« هیچی نمیکند تمام روز راحت در خانه است» غافل از اینکه مسوولیت های یک خانم خانه خیلی زیاد است. خانم ها در میان انبوهی از کار ها لحظاتی را که بیکار می شوند به این کار ها می پردازند:

خیاطی: خانم های که خیاطی را بلد اند در موقع بیکار چیز های همچون دم دیگی ، سر دیگی ، سر میزی و یا هم دوشک و پرده می دوزند گاهی برای خود و فرزندان شان لباس می دوزند.

کمک با فرزندان در درس های مکتب: خانم های با سواد نمی گذارند فرزندان شان در درس های مکتب تنبلی کنند.لهذا در قسمت درس ها و وظایف خانگی فرزندان شان را کمک می کنند.

 رفتن به ورزشگاه: در حال حاضر  ورزشگاه های برای خانم ها ایجاد شده است خانم ها می توانند برای کاهش وزن و تناسب اندام شان به ورزشگاه بروند در ضمن از چهار دیواری خانه برای مدتی بیرون شده و تبدیل هوا کنند.

غیبت کردن:غیبت کردن نقل دهان برخی از زنان است همین که بیکار می شوند در رابطه به همسایه ها یا اقارب و سیال ها تبصره می کنند اما این غیبت ها و تبصره ها تنها جنبهٔ بدگویی را افاده نمی کند بل گاهی توصیف را نیز در قبال می داشته باشد به طور مثال:« الا خوارک دختر بی بی گل مثل گل مقبول است کاش امو گکه به بچه ام بته. نی خوارک اونا پیسه دار هستند پایته از گلیمت پیش نکو»

سیریال دیدن: بهترین سرگرمی خانم ها در موقع بیکاری سیریال دیدن است. با شتاب فراوان کار های شان را تمام می کنند تا سریال مورد علاقهٔ شان را از دست ندهند حتا کوشش می کنند تکرار آنها را نیز ببینند.

آرایش کردن:پس از کار های خانه می کوشند به سر و وضع خودشان نیز برسند.از اینرو یا ابرو های شان را اصلاح می کنند  یا مو های شان را رنگ می کنند و یا هم آرایش های دیگر.

بافت نمودن: اندک خانم هایی است که به بافتن لباس علاقمندی دارند در مواقع بیکاری به ویژه در نزدیکی های زمستان برای خود و فرزندان شان لباس می بافند.

تلیفون کردن به اقارب: زنان در میان انبوهی از کار ها کوشش می کنند خودش را بیکار کرده و از اقارب به ویژه خواهر و خواهرزاده و برادر و برادر زاده و سایر دوستان نزدیک زنگ بزنند و احوال بگیرند.دیده می شود که در بیکاری خانم ها نیز کار است.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?